Elavgiftsupproret

Vad har hänt?

  1. Ellevio har nyligen höjt sina fasta avgifter med hela 20%.
  2. Samtidigt har Ellevios VD ökat sin lön med hela 29% mellan 2019 och 2021. Hälften av denna lön är bonus trots att vi alla är tvingade att anlita Ellevio då de sitter på ett privatägt monopol över elnätet. 
  3. Ellevio gjorde 3,7 miljarder i vinst 2021. På nedersta raden är detta trots allt en förlust. Trots detta får ledningen miljoner i bonusar. Samtidigt ökar ränteskulden till det Amerikanska investmentbolaget Omer. Den dagen Omer kommer inkräva denna skuld kommer sannolikt betydligt högre avgiftsökningar behövas vilket direkt kommer drabba alla oss vanliga konsumenter beroende av elnätet. 

Elnätsmonopolisten Ellevio, en gång i tiden känd som Stockholm Energi, höjde nyligen sina fasta avgifter med 20%. Man kan enkelt vilseledas att tro att detta har med den pågående elkrisen att göra. Men detta är helt fristående.  Motivet till avgiftsökningarna sägs vara infrastrukturinvesteringar men varför dessa skall betalas av oss elnätskunder som redan har en infrastruktur saknar grund. Om man som nätkund skulle behöva ha mer ström kräver nämligen Ellevio liksom andra elnätsleverantörer i Sverige att man betalar en installationsavgift samt kostnaden för att gräva ned en större kabel. Man kan alltså fråga sig hur det kommer sig att de redan dragna koppartråden i våra nät kan bli 20% dyrare på ett år – för de slits ju inte av att det skickas in mer ström i kabeln.  

Således finns inget verkligt underliggande motiv för avgiftshöjningen utan det enda verkliga skälet förefaller vara att gynna företagets högavlönade chefer.

Verkställande direktören för Ellevio, Johan Lindehag, höjde sin lön mellan 2019 och 2021 med 29% och tjänade 7,6 miljoner kr år 2021 varav hälften var bonus. Johan Lindehag har ett jobb som det inte går att misslyckas med för kunderna är ju tvingade att anlita Ellevio hur illa dom än sköter sig. Om vi kunder kunde välja en annan elnätleverantör på en fungerande marknad så vore den här typen av löne- och avgiftshöjningar omöjliga – men så är det inte! Idén att privatisera monopolister av Ellevios typ strider mot alla ekonomiska teorier – såväl marknadsliberala som socialistiska – och detta ser vi nu effekterna av! 

Energimyndigheten, som ska utöva tillsyn för hur elnätsleverantörerna i Sverige sätter sina priser, förefaller dessutom helt menlös och har inte kunnat stoppa denna oskäliga uttaxering av pengar av oss kunder. Ellevio, som ett gott exempel, gjorde 3,7 miljarder i vinst år 2021 på oss befintliga elnätskunder. Denna vinst lyckas företagsledningen sedan omvandla till en förlust på nedersta raden men Ellevios ledning får ändå miljoner i bonus samtidigt som ränteskulden till bolaget Omers hela tiden ökar! Den ränteskulden kommer Omers att inkräva en vacker dag och då kommer dagens avgiftshöjningar framstå som petitesser. Och så här ser det ut även i resten av Sverige.

Situationen blir inte bättre av regeringens nya elprisstöd bara är en subvention av den dubiösa hanteringen av våra pengar hos elnätsmonopolen i Sverige, den här gången betalad av skattebetalarna istället för nätkunderna – vilka när allt kommer omkring ofta är en och samma person. Dessa oskäliga avgiftshöjningar måste därför stoppas en gång för alla! Det som förr var en kommunal angelägenhet är idag på grund av privatiseringen en riksangelägenhet och måste därför lösas av regering och riksdag.


Vad vi kräver genom detta uppror och vad samtliga som undertecknar skriver under på:

Vi som undertecknar detta upprop kräver att regeringen ingriper och omgående genomför följande:

  • Lägger fram ett lagstiftningsförslag till riksdagen om ett pristak för de rörliga elnätsavgifterna och på den fast elnätsavgiften för samtliga elnätsmonopol i Sverige.
  • Lägger förslag om ett förbud i aktiebolagslagen för bonus till chefer i aktiebolag i Sverige som innehar ett elnätsmonopol eftersom marknadsmekanismerna för dessa incitamentsystem inte kan existera på en monopolmarknad. 

 

När vi når 200.000 namnteckningar ska vi ställa denna skrivelse till regeringen.

Sprid och dela!

Tack!

 

Källor:

1) Avgiftshöjningen: https://www.ellevio.se/nya-elnatspriser-1-oktober-2022/

2) VD lönehöjning ink bonus: ÅR 2021 (https://www.ellevio.se/globalassets/content/finansiell-information/ellevio_ar21_sve_web.pdf) sidan 57 samt ÅR 2020 på motsvarande not. 

3) Bonussystemet: ÅR 2021, sid 584) Operativ vinst (EBITDA) +3700 MSEK ÅR 2021, sid 41 resp sid 445) Slutresultatet (EBT): -452 MSEK, ÅR 2021, sid 456) Ränteskulden till Omer och övriga ägare: ÅR 2021, sid 36

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Daniel Sonesson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...