Avskaffa det orättvisa systemet med elprisområden i Sverige!

Electricity_pylons.jpgDet senaste året har elpriset i södra Sverige rusat i höjden. I sommar har elpriset i södra Sverige varit det högsta någonsin.  

Elpriset i södra Sverige är ofta mångdubbelt så högt som i norra delen av landet. Det finns flera anledningar till att elpriset skjutit i höjden nu. Men den stora prisskillnaden mellan norra och södra Sverige beror på att landet är indelat i fyra elprisområden.

De höga elpriserna i södra Sverige slår hårt mot både privatpersoner och lokala företag. Det finns exempel där människor tvingas flytta från sina hem och många lokala företags framtid står också på spel.

Systemet med att Sverige är indelat i fyra elprisområden behöver avskaffas omgående. Vi har sett skyhöga priser i södra Sverige den senaste tiden, medan priserna i norra Sverige ofta bara är en bråkdel av vad konsumenterna betalar i söder.

Den stora prisskillnaden mellan norra och södra Sverige är både diskriminerande och oerhört orättvis.

Därför behöver indelningen av Sverige i elprisområden upphöra och vi behöver nu bli många som kräver detta. Tillsammans kan vi nå en förändring.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Magnus Manhammar lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...