Bevara Norra Tronebackens skog!

Tronebacken_231015-9304.jpegLysekils kommun planerar ett nytt bostadsområde i Norra Tronebacken med upp till 117 bostäder. Detta trots att invånarantalet minskar, och trots att det är en stor risk att området kommer att bebos framförallt av sommargäster, något vi sett ske på andra havsnära lägen i kommunen de senaste åren.
Detaljplanen som möjliggör exploatering har vunnit laga kraft. Som det nu är planeras avverkning av skogen sommaren 2024. Men inga exploateringskontrakt är ännu skrivna och politiker har fortfarande möjlighet att ändra beslutet och låta skogen leva kvar. 

Norra Tronebacken är Lysekils enda tätortsnära skog (ca 9 hektar) som ligger på cykelavstånd från centrum och strax intill det stora bostadsområdet Torpet samt nära bostadsområdena Fridhem och Mariedal. Busshållplatsen ”Torpet” ligger precis bredvid skogen vilket gör den tillgänglig för hela kommunens invånare.

Lysekils kommun vill bygga i skogen för att ge människor en fin miljö att bo i. Men det sker på bekostnad av alla de människor som idag använder skogen som strövområde, och på bekostnad av de varierade och vackra skogsmiljöerna som försvinner. I skogen finns både stora tallar och gamla enbuskar på de höga bergsknallarna. Björkar och aspar växer bredvid det vackra flyttblocket i björkhagen. I blandskogen finns ekar, rönnar, blåbär, lingon, slånbär, ormbunkar, stensöta och har du tur hittar du kantareller! Kattugglor, hackspettar, nötväckor och kungsfåglar har observerats i området och en mängd andra småfåglar befolkar skogen under sommarhalvåret. Kanske finns även fladdermöss i området, det är ännu inte klarlagt. Längs den vackra lilla bäcken som slingrar sig fram finns ormbunkar, fräkenväxter, mossar, svampar och lavar.

Ska en stadsnära skog tas ner till förmån för bostäder är det viktigt att så många som möjligt förstår vad det är vi riskerar att förlora. Vi kan aldrig återskapa en tätortsnära skog - när träden är nerhuggna, bergen sprängda, hus och parkeringsplatser byggda och vägar asfalterade så har vi förlorat denna oas för framtidens kommuninvånare, och för det mångfald av liv som nu finns där.

Skog och natur som är tillgänglig för alla är en viktig faktor för människors välmående, vilket lyfts fram alltmer i Sverige och världen. Att låta skogen stå kvar innebär också att vi skyddar den biologiska mångfalden och att vi aktivt möter klimatkrisen genom att låta skogen bli en kolsänka.

Vi som skriver under uppmanar Lysekils kommun att stoppa exploateringen av skogen, och se till att den blir skyddad till glädje och nytta för framtida generationer.

Läs gärna mer om skogen på ”Upptäck Tronebacken”s facebooksida.


Annika Rockström (Upptäck Tronebacken)    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Annika Rockström (Upptäck Tronebacken) kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...