Öppet brev till Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten: En uppmaning att utreda blankarfirmornas handel i det svensknoterade börsbolaget Sinch AB

Om marknadsmanipulation eller en utbredd oro beträffande förekomsten av marknadsmanipulation inte utreds urgröper detta förtroendet för våra svenska tillsynsmyndigheter och aktiemarknaden i stort. Marknadsmanipulation kan aldrig accepteras. Råder det en allmän uppfattning om att marknadsmanipulation förekommer och inte utreds så behöver det uppmärksammas.

Mot bakgrund av detta har BillieBillion valt att formulera ett öppet brev till Finansinspektionen (nedan definierat som ”FI”) och Ekobrottsmyndigheten (nedan definierat som ”EBM”) för att markera behovet av en utredning av blankarfirmornas handel i det svensknoterade börsbolaget Sinch AB (nedan definierat som ”Sinch”).

Med ambitionen att påvisa att det de facto råder en allmän oro beträffande förekomsten av marknadsmanipulation i Sinch upprättas även en namnlista kopplad till informationen i detta brev. Namnlistan undertecknas av de som anser att en utredning av FI och EBM vore nödvändig.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att BillieBillion lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...