Nej till havsvindpark utanför Närpes kust

"Vi kan med förfäran konstatera att det planeras en storindustri med ca 100 st vindkraftverk utanför Närpes kust.

Hur detta går ihop med att vi tvingas freda våra holmar och vattenområden och ELY-centralen grundat ett naturskyddsområde på Natura 2000-området i vår skärgård samtidigt som Forststyrelsen planerar storindustri utanför detta skyddsområde förstår vi inte.

Vi är också bekymrade över att det i denna planering av storindustri saknas forskning över vad som händer med livet under vattenytan när kraftverken byggs och förankras i havsbotten.

Vi anser att det redan råder obalans i ekosystemen; siken och strömmingen minskar oroväckande samtidigt som storspiggen ökar i antal. Storspiggen är en stor predator på bl.a. abborrens rom.

Vi motsätter oss å det bestämdaste att det - innan forskningen kan bevisa att det i nte händer något med ekosystemen i vattnet - planeras vindkraftverk utanför Nämpnäs."

Ovannämnda text är ett uttalande från Delägarlaget Nämpnäs bys skifteslags delägarstämma 25.4.2023. Skifteslaget administrerar Nämpnäs bys vattenområden.

Uttalandet publicerades i tidningen Syd-Österbotten 27.4.2023.

Orsaken till uttalandet är Österbottens förbunds utkast till landskapsplan 2050, där det finns inritat ett stort område för en havsvindkraftspark utanför Närpes kust. Åsikter och protester mot landskapsplanen måste inlämnas senast 31.5.2023 = tidtabellen är mycket stram.

 

Efter delägarstämman har ett informationsmöte hållits där det bl.a. framkom att:

- framtidens havsvindkraftverk är ca 25 megawatt, har en totalhöjd på 370 meter, en vingbredd på 330 meter och ett bottenfundament som är 100 meter x 100 meter betongkolosser.

- all båttrafik kommer att vara förbjuden vid havsvindkraftsparken under den 2-3 år långa byggnadstiden.

- ledningsgatan från havsvindkraftsparken uppe på land kommer att behöva vara ca 100 meter bred till närmaste kraftstation.


Karl-Henrik Langels    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Karl-Henrik Langels lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...