De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Resurskravet bort från den kommande funktionshinderlagen

I förslaget till ny lag om funktionshinderservice är resurskravet   till sin anda diskriminernade och begränsar jämställdheten. Genom att grunda sej på  nämnda paragraf har många kommuner gjort tvivelaktiga sparbeslut när de valt att enbart FÖRMÅGAN ATT TALA  fyller kraven på paragrafen om resurskrav. Trots att en person fyller kravet på resurs har man använt den funktionshindrades oförmågan att kunna skriva som ett hinder för att få personlig assistans. I många kommuner har personer med autism

Skapad: 2019-05-18

Period Alla länder Finland
Hela tiden 4904 4863
30 dagar 39 39

Riv inte Drottninghögsbadet

Har kommit fram att de ska stänga ner badet    Detta badet har varit en bra grund för många familjer i området.   Många barn som lärts sig att simma här.   https://www.hd.se/2021-05-12/drottninghogsbadet-gar-i-graven-odlingar-ersatter   https://www.hd.se/2021-05-14/mp-vill-stoppa-pengarna-till-oceanbadet-om-det-inte-blir-ett   https://www.hd.se/2021-05-14/frustration-nar-drottninghogsbadet-forsvinner   https://www.helsingborgshem.se/nyheter/ikea-helsingborgshem-och-helsingborgs-stad-i-unikt-h22-

Skapad: 2021-05-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 230 225
30 dagar 38 37

Vi vill ha en direktbuss Trädgårdsstaden - SKAS Skövde

Många av oss som bor i Trädgårdsstaden arbetar på sjukhuset i Skövde. Att pendla dit med buss är i nuläget svårt då det kräver ett byte. Ofta missas anslutningen och restiden blir då ca 40 minuter för en sträcka på 5 kilometer. Vi som skriver under vill ha en direktbuss från Trädgårdsstaden till Sjukhuset I Skövde. Ett förslag är att låta stadsbuss 12 från Skultorp svänga av från Östra leden in på Nolhagaleden - stanna vid hållplatserna Jonstorpsgatan och Lassagårdsgatan -  och sedan åter köra u

Skapad: 2021-05-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 37 37
30 dagar 37 37

Behåll OK-Stationen i Svensbyn!

                                                                                                                                                Behåll OK-Stationen i Svensbyn!          Nya miljökrav har framtvingat åtgärder för tankstationer med kostnader i miljonklassen och dessa åtgärder ska vara gjorda senast 30/6 2022. Olika typer av fordon ex bilar, traktorer, fyrhjulingar, gräsklippare och inte minst snöskotrar tankar i Svensbyn eftersom vältrafikerade skoterleder mellan kust och inland p

Skapad: 2021-05-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 511 507
30 dagar 37 37

Namninsamling för folkomröstning om detaljplan Tånga Gränd

I tidigare översikts- och detaljplaner för Västra Tångahed från 1998 var området, nu kallat Tånga Gränd, inte aktuellt för exploatering utan planlagt som skog. Sedan dess har antalet boende i närområdet ökat avsevärt och skolor och förskolor har tillkommit. Behovet av grönområden för lek och rekreation har blivit betydligt större. Det närliggande naturreservatet används till stor del som betesmark och saknar träd. Det kan därför inte betraktas som lämpligt för lek och rekreation. Den skogbevuxna

Skapad: 2021-04-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 420 420
30 dagar 37 37

Utveckling av Herrängens Bollplan

Det påtänkta Strandbadet vid Herrängens brygga är på våg att formas. Tilltänkt till detta är utvecklingen av Herrängens bollplan. Vi i Herrängens tennisklubb vill utveckla stadsdelen i takt med tiden och våga sticka ut med vårt förslag. Förslaget riktar sig till alla åldrar och uppmuntrar till rörelse på en och samma plats. Basket, boule, klättervägg, utomhusgym, tennis och padel. Bakgrunden till vårt förslag är välgrundat och samtal har förts med boenden i området kring dessa aktiviteter.    Vi

Skapad: 2021-01-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 467 466
30 dagar 36 35

Solskydd på Blidsbergs förskola

Barnen på förskolan Pastellen har i dagsläget ingen som helst skugga och skydd för solen på sin uteplats/lekyta.  Vi föräldrar kräver att ansvarig med omedelbar verkan ser över situationen och ordnar en trygg miljö för våra barn. Solens strålar är inte nyttig för någon,  speciellt inte för barn.  

Skapad: 2021-06-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 35 35
30 dagar 35 35

Individens rätt till sin egen kropp i förlossningsvården.

Jag skriver under på att den gravida personen ska ha sista ordet angående hur hen ska föda sitt/sina barn, med undantag för om ett alternativ är starkt medicinskt olämpligt. Den gravidas önskan om vaginal förlossning, alternativt planerat kejsarsnitt, ska i största möjliga mån respekteras efter att adekvat information om fördelar och nackdelar med respektive förlossningssätt har givits av vården. Vårdpersonal ska i de fall det är möjligt respektera individens val och utifrån detta arbeta för att

Skapad: 2019-08-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2399 2374
30 dagar 35 34

Motion till riksdagen gällande utbildningskrav för att få arbeta som socialsekreterare.

Efter att få ha upplevt socialtjänstens inkompetens, maktmissbruk och lagbrott gentemot barns rättigheter enligt IVO,  socialtjänstlagen, samt barnkonventionen emot barn och deras vårdnadshavare i Sverige så anser vi att utbildningskraven för socionomutbildningen behöver ändras. Vi anser att utbildningskraven skall vara: 3 års teori (liksom nu) 3 månaders praktik inom vart av följande område; barn, barn med särskilda behov/diagnoser, fysisk- och psykisk misshandel, psykosociala sjukdomar tex utm

Skapad: 2021-06-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 34 34
30 dagar 34 34

När ansluter SEB sig till Apple Pay?

Apple Pay har existerat i Sverige som betalmetod sedan hösten 2017. Sedan dess har samtalet mellan SEB och deras trogna kunder pågått på deras facebooksida kring när även vi SEB-kunder kan få njuta av enkla betalningar genom Apple Pay. Tråkigt nog så har SEB i snart tre års tid använt samma svar på just den frågan: "Vi följer utvecklingen av Apple Pay och är fortsatt mycket positiva till digitala plånböcker men kan tyvärr inte lämna något besked om eller när vi ansluter oss till Apple Pay." Samt

Skapad: 2020-07-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 286 286
30 dagar 34 34