Äkta mjölk - obehandlad, opastöriserad och hygienkontrollerad från svenska gårdar

Äkta mjölk, varken värmebehandlad eller homogeniserad, är det enda naturliga livsmedel som inte får försäljas i Sverige. Nuvarande svensk lagstiftning förbjuder försäljning av obehandlad mjölk på grund av risker för att folk kan bli sjuka av mjölken. Alla andra livsmedel, såsom ägg, kött, fisk, grönsaker, frukt, nötter, osv, som ofta orsakar livsmedelsburna sjukdomar får försäljas obehandlade. Mjölk får endast försäljas om den har blivit värmebehandlad, så kallat pastöriserad.

Många konsumenter i Sverige vill ha tillgång till färsk obehandlad mjölk; äkta mjölk. Mjölkbönder vill komma närmare sina konsumenter och kunna sälja opastöriserad mjölk direkt till konsument. Detta är viktigt för den lokala nära produktionen i Sverige och bidrar till en levande landsbygd där bönder och konsumenter kommer närmare varandra. Svensk lagstiftning medger endast att en mjölkproducent säljer 70 liter i veckan om mjölken tappas direkt från mjölktanken. Detta gör det mycket svårt både för mjölkbönder och konsumenter. Detta system ger ingen utbildning eller kontroll av den levererade mjölken.

Det har visat sig och bevisats vetenskapligt att pastöriserad mjölk kan vara allergiframkallande, och väldigt många i dagens samhälle lider av allergier, inte bara livsmedelallergier men också astma. Det har visats att de som dricker färsk obehandlad mjölk har mycket mindre risker för allergier, astma och förkylningar än de som dricker pastöriserad mjölk. Därmed är pastörisering inte längre ett nödvändigt skydd mot sjukdomar utan snarare kan vara en bidragare till sjukdom.

Idag har vi en modern mjölkproduktionen med slutna automatiska system för mjölkning, snabb kylning och kylförvaring, och vi har utrotat sjukdomar som tuberkulos och brucellos ur vår svenska boskap, så riskerna för sjukdomar från mjölk är minimala gentemot 1930-talet när pastörisering infördes. Då sade Lady Eve Balfour (en brittisk bonde, lärare, biologisk pionjär, och grundläggare till den organiska produktionen) att ’pastöriseringen var ett medgivande till misslyckande. Målet måste vara att sluta pastörisering så snabbt som möjligt, eftersom sjuka mjölkkor och ohygieniska metoder kan elimineras’ (pasteurisation was a confession of failure. The aim should be to abandon the practice just as soon as the need for it – unhealthy cows and dirty methods – can be eliminated).

I många länder finns det utbildnings- och kontroll-program för mjölkproducenter av obehandlad mjölk och som möjliggör försäljning till konsument direkt från gård, i flaskor, mjölkautomater eller i affärer. I Sverige pågår just nu ett pilotprojekt av Eldrimner med flera gårdar för säker produktion av obehandlad mjölk. Gårdarna som ingår i detta projekt har fått en gedigen utbildning i produktionshygien av mjölk. Därutöver, så är all obehandlad äkta mjölk som säljs från dessa gårdar kontrollerad mikrobiologiskt i gårdens egenkontroll (de har små egna laboratorier), så den är garanterad minimal risk för konsument.

Lady Eve Balfour sade ‘Hälsa kan vara lika smittsamt som sjukdom, den kan växa och spridas under de rätta förhållanden’ (Health can be as infectious as disease, growingo and spreading under the right conditions). Vi konsumenter måste kämpa för de naturliga obehandlade livsmedel som genom årtusende har bidragit till människors hälsa. Äkta mjölk, är en naturlig dryck som vi, som älskar naturlig mat eller vi som har allergiska barn, bör alla ha möjlighet att köpa från våra svenska bönder som sörjer för ett öppet levande landskap.

Om du som mjölkproducent eller konsument, vill att dagens livsmedelslagstiftning baseras på riskanalys och riskvärderingar, och ger konsumenten möjlighet att köpa mjölk från gårdar som har ett särskilt riskanalys- och riskhanteringsprogram för obehandlad mjölk, så skriv gärna under.


Catharina Berge, Berge Veterinary Consulting BV    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Catharina Berge, Berge Veterinary Consulting BV lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...