Behåll Norrvalla friidrottsarena och gräsplan

Skriv under för att rädda Norrvalla gräsplan och friidrottsarena! 

Spontanidrotten är mer hotad än någonsin. De få öppna anläggningar som friidrottsarenor, fotbollsplaner och hockey-rinkar utomhus läggs ner i snabb takt. Kommuner och klubbar tänker kortsiktigt när de bygger nya inomhushallar till bekostnad av öppna anläggningar som är tillgängliga för allmänheten.

Norrvalla friidrottsarena har länge varit en naturlig lekplats för barn, ungdomar, familjer och elitidrottare. Spontanfotboll och fotbollsträningar på den stora gräsplanen och friidrottsträning och tävling på friidrottsarenan. Löpning har ökat kraftigt i antal utövare och har blivit en av de mest populära motionsformerna där allt fler testar träna på bana. Norrvalla ligger strategiskt perfekt för löpträning och friidrott; nära centrum, Skellefteå Camping, nya Flourahallen och Vitberget. Bra för träningar och tävlingar.

Fotbollsplaner för spontanfotboll blir allt färre i Skellefteå. I området kring Norrböle och Vitbergsområdet finns det just nu bara en gräsplan för spontanfotboll och det är Norrvalla gräsplan. Tidigare byggdes det en cykelpark på den enda fotbollsplanen på Vitberget. Det är jättebra med en cykelpark men att det byggs nya idrottsanläggningar till bekostnad för andra anläggningar och spontanidrott är väldigt dumt. En cykelpark ska kunna byggas utan att en fotbollsplan försvinner. Forskning visar att barn och ungdomar rör sig allt mindre där spontanidrott har en väldigt viktig betydelse. Alla passar inte in i den organiserade idrotten. Spontanidrotten behövs för att få in fler till den organiserade idrotten och för att aktivera de som står utanför. När barn och ungdomar inte har fotbollsplaner, hockeyrinkar och andra anläggningar i sin närhet så blir det svårt bedriva spontanidrott. På 70- och 80-talet var de öppna anläggningarna betydligt fler och spontanidrottande var betydligt högre. Det korrelerar. Fler uterinkar i hockey och fler barn kommer åka skridskor och spela hockey.

Bygg en fotbollshall men bygg den inte på Norrvalla gräsplan och friidrottsarena!

Skriv under för att rädda Norrvalla och spontanidrotten! 

/Klas Nilsson
Fysioterapeut, skidåkare och fotbollspappa till tre barn

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Klas Nilsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...