Undervisningsplikt istället för Skolplikt

Det behövs en förändring i skolsystemet där skolorna får ta större ansvar för att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. Ta bort skolplikt och ersätt med undervisningsplikt. Skolplikt resulterar i orosanmälningar när barn inte tar sig till skolan. Behövs det anpassad skolgång, ska det anpassas, inte orosanmälas.

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lillemor Nilsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...