Ingen miljöförstöring för att bereda väg för vindkraft i Kronoby

Kronoby kommun och Kronoby församling håller som bäst på att utreda huruvida deras respektive andelar skogsmark på sammanlagt 800 hektar i området mellan Kivjärv och Kolam lämpar sig för vindkraft. Vi som skriver under den här adressen vill inte se en industriell vindkraftspark så nära vår boningsort. Vi hoppas att kommunen tar ett beslut som de inte kommer ångra efter några år när de ser konsekvenserna. En livscykelanalys av vindkraft visar att den har mycket större miljöpåverkan än utlovat. 

Vi önskar att kommunen tar sina invånares åsikter, hälsa och välbefinnande i beaktande och gör en opartisk bedömning av konsekvenserna för djurlivet, närmiljön och värdeminskningen av kommuninvånarnas egendom.

 

Kruunupyyn kunta ja Kruunupyyn seurakunta ovat kartoittamassa mahdollisuutta perustaa tuulivoimalaa Kivjärven ja Kolamin kylän välisessä metsässä. Kyseinen alue on kunnan ja seurakunnan omistama 800 hehtaarin metsä.

Me emme halua teollisuusaluetta lähiympäristöömme. Toivottavasti kunta tekee harkitun päätöksen, jota ei tarvitse katua jälkeenpäin. Jos ottaa huomioon tuulivoimalan koko elinkaaren selviää, että toiminnalla on ympäristölle vakavia haittavaikutuksia.

Toivomme kunnan ottavan asukkaiden mielipiteet, terveyden ja hyvinvoinnin harkintaan. Toivomme kunnan tekevän puolueettoman arvioinnin vaikutuksesta eläinkantaan, lähiympäristöön sekä asukkaiden omaisuuden arvon heikentymiseen.


Matilda Söderbacka    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Matilda Söderbacka kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...