BEVARA SMÖRLYCKAN OCH VICTORIASTADION

Region Skånes utredning om var det nya sjukhuset i Lund ska byggas föreslår tre olika alternativ – ett nytt sjukhus på Smörlyckan, ett nytt sjukhus på Brunnshög alternativt förtätning av nuvarande sjukhusområde. Vi i Lunds FF, Lunds SK, Allmänna Tennisklubben Lund, Teknologkårens IF och Lugi Badminton välkomnar en satsningen men vi är kritiska till planerna på att lägga ner Smörlyckans IP och riva Victoriastadion för att ge plats åt ett nytt universitetssjukhus.

Vi har därför tagit initiativ till denna namninsamling för att uppmana våra politiker i Lunds kommun och Region Skåne att bevara Smörlyckan och Victoriastadion. Vill du också det, skriv under nedan! 

smorlyckan.png

Smörlyckan är ett av Lunds största idrottsområden och hem för idrottsföreningar som engagerar 1000-tals barn och unga, som i stor utsträckning cyklar hit. Här finns flera fotbollsklubbar, korpfotboll, tennis- och padelbanor, utegym, kampsportcentra och en lång rad studentföreningar, liksom spontanidrottare som utnyttjar områdets stora gröna ytor. Victoriastadion är en av södra Sveriges största motionsanläggningar i en stad som lider stor brist på just detta. Här finns bland annat tennis- och badmintonbanor, och många skolor har sina idrottslektioner här. Victoriastadion är ensam i sitt slag att möjliggöra studentorganiserad idrott, dessutom på nära cykelavstånd från stadskärnan och dess upptagningsområden.

Närhetsprincipen är ett viktigt skäl till att man fortsätter idrotta och hålla sig frisk hela livet. Vi ser att drygt två tredjedelar av alla barn och ungdomar cyklar till sina idrottstillfällen. Smörlyckan och Victoriastadion kompletterar varandra och idrottsföreningar använder båda anläggningarna i sin verksamhet.   

Smörlyckan är också en grön oas för boende och unga i närliggande bostadsområden och bidrar till ett bättre stadsklimat. Smörlyckan är inte bara en plats för ungas idrottande och friskvård utan även en självklar mötesplats för Lundabor från olika stadsdelar och med olika socioekonomisk bakgrund. Idrottens värderingar och hälsoeffekter grundas här i unga år och följer med hela livet. Smörlyckans centrala placering är vad som möjliggör detta och det bekräftas av att våra medlemmar bor runt omkring i hela staden.   

Det finns inget realistiskt förslag som ersättning för Smörlyckan och Victoriastadion. Smörlyckan har beskrivits som ”rå mark”. Vi vill framhålla att Smörlyckan inte är en ledig plats – den är full av liv, rörelse och glädje året om, hjälper staden att andas och ger en friskare miljö.    

Vid sjukhusbygge på Smörlyckan skulle en värdefull plats gå förlorad. Gator och spårväg skulle behöva dras om och trafiken på redan hårt trafikerade vägar skulle öka ytterligare. Det är ytterst en fråga om vilken sorts stad vi vill bo i, och vilka värden barns och ungas idrottande, ideella föreningars engagemang och gröna miljöer för rekreation och friskvård egentligen har. Vilken stad skapar vi om Lund förtätas så långt att den här typen av områden och platser inte längre ryms? Låt oss hellre utveckla än avveckla Smörlyckan och Victoriastadion som område för idrott, friskvård och rekreation! 


Lunds FF, Lunds SK, Allmänna Tennisklubben Lund ATL, Teknologkårens IF, Lugi Badminton    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Lunds FF, Lunds SK, Allmänna Tennisklubben Lund ATL, Teknologkårens IF, Lugi Badminton kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...