De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

LexEsmeralda – Vi kräver en lagändring omgående!

I april 2016 föds en flicka, hon har redan abstinens på grund utav moderns missbruk. Vid nio dagars ålder lämnas hon över till barnmorskorna och modern går därifrån.   Vid nio dagars ålder är flickan ensam och övergiven utav de personer som tagit henne till världen.   Samhället valde här att beskydda det lilla barnet, de gav henne ett nytt kärleksfullt och tryggt hem att växa upp i. Ett hem med nya föräldrar som såg henne som sin egna dotter, som älskade henne.   2år, 9månader och 13 dagar sena

Skapad: 2020-03-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 220112 216969
30 dagar 118 113

Individens rätt till sin egen kropp i förlossningsvården.

Jag skriver under på att den gravida personen ska ha sista ordet angående hur hen ska föda sitt/sina barn, med undantag för om ett alternativ är starkt medicinskt olämpligt. Den gravidas önskan om vaginal förlossning, alternativt planerat kejsarsnitt, ska i största möjliga mån respekteras efter att adekvat information om fördelar och nackdelar med respektive förlossningssätt har givits av vården. Vårdpersonal ska i de fall det är möjligt respektera individens val och utifrån detta arbeta för att

Skapad: 2019-08-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2085 2062
30 dagar 116 114

Låt inte barndomsspelen försvinna!

man har gått ut med att bla. SVT:s barnspel kommer försvinna för gott den 7 december 2020. Vet att jag talar för många när jag säger att detta är en stor del av barndomen och fina minnen. Denna namninsamlingen är i syfte till att försöka behålla spelen (på något sätt). Fan hörni, vi vill väl inte förlora barndomen🥺

Skapad: 2020-11-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 115 115
30 dagar 115 115

Rädda Värmdös kommunala hemtjänst

Dom som är intresserade av att vara med på en namninsamling till att rädda vår kommuns hemtjänst kan skriva under. Vi ska tänka på att våra gamla inte ska behöva vara med om att ta bort något som fungerar vi har haft hemtjänst i kommune i många år att den ska få finnas kvar.

Skapad: 2020-11-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 111 110
30 dagar 111 110

Nej till bemanningshandboken i Tingsryds kommun

Vi som skriver under här vill INTE ha hälsoschema enligt den bemanningshandbok som ska börja gälla den 1/2-21  i Tingsryds kommun!! Våra scheman, vårt liv. Låt oss sköta de själva på bästa sätt för både oss och för omsorgstagarna!! Vi har kompetensen att göra ett hälsosamt schema själva.  Ska vi orka måste vi medarbetare vara delaktiga i stora frågor.

Skapad: 2020-11-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 111 111
30 dagar 111 111

Ja till rent Dellenvatten att dricka! Nej till gruva i Bricka!

Gruvan i Bricka är en dagbrottsgruva. Bolaget avser mala ner gruvberget, 18 miljoner ton. Fyndigheten är, enligt undersökningar från 1982, ca 19% järn och ca 0.2 % Vanadin.Resterande 80% ska flyttas med hjälp av vatten via rörsystem till stora sandhögar. Då den sanden innehåller många andra mineraler och metaller får inte sandhögarna läcka. Det krävs massor av vatten och med vetskapen om andra gruvors drift, är riskerna stora för läckage av oönskade metaller och mineraler bl.a. uran. Både läckag

Skapad: 2018-11-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 863 852
30 dagar 111 110

Säkrare skolväg för barnen på Kullstaskolan, Hammarstrand

Namninsamling till förmån för gång och cykelväg längs Idrottsvägen i Hammarstrand. Namninsamlingen bifogas ett medborgarförslag som lämnas till nästa kommunfullmäktige. (I början av 2021.) Bakgrund   Idag är Idrottsvägen i Hammarstrand en sträcka där många barn och även äldre går. Idrottsvägen saknar i dag gång- och cykelväg. Barn och ungdomar i Hammarstrands samhälle är hänvisade till att gå och cykla på vägen när de ska till skolan och till fritidsaktiviteter i anslutning till skolan och fotbo

Skapad: 2020-11-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 109 108
30 dagar 109 108

Upprop: STÄNG SKOLORNA! Stoppa coronaviruset

Antalet fall av coronavirus ökar, i världen och i Sverige. Viruset är en betydande livsfara för stora delar av befolkningen, och mycket kring spridningen är ännu inte klarlagt.  Att svenska skolor hålls öppna gör så att barn, familjer och samhället utsätts för onödiga risker. Det påverkar även elevernas studiero och personalens rätt till en säker arbetsmiljö.  Våra liv består av kontakt över generationsgränserna. Så när unga smittas är det även ett hot mot äldre. Det ser likadant ut för många a

Skapad: 2020-03-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 15042 14892
30 dagar 106 106

Stoppa utvisningen av Abdolah Hoseini och andra HBTQ-personer!

Abdolah Hoseini tvingades fly från Iran då det kom fram att han var homosexuell. I Iran är homosexualitet ett brott som kan ge dödsstraff, dessutom en hedersfråga för familj. I Sverige har Abdolah Hoseini funnit frihet och möjlighet att få vara sig själv. Han har ändå mottagit flera hot, inte minst från andra nyanlända. För att skapa förståelse för hbtq och sin situation har han och hans vän Samiaullah Amiri rest runt i landet och föreläst för flera hundra ungdomar. Dessutom har de anlitats av f

Skapad: 2019-07-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3245 3176
30 dagar 105 104

Överklagan att Tofta Förskolans äldsta barn som redan har plats på Tofta Förskola tvingas bli heldags utegrupp ( med Lergökens äldsta ) , för att ge plats till Lergökens barn

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT gällande att Tofta förskolans barn tvingas bli utegrupp för att ge plats för Lergökens barn ,ett beslut där Tofta förskolas och Lergökens förskolas äldsta barn slås samman för att vara en utegrupp dagligen utanför Tofta förskolas område. Tofta är ingen uteförskola till att börja med. Vidare kan man inte göra en sådan stor förändring som att praktiskt taget ändra hela deras förskoleform. Uteförskolor är något som föräldrar söker till om de önskar det. Här tvingas barn ut i

Skapad: 2020-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 103 103
30 dagar 103 103Facebook