De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Skatepark på Tjörn

Barn och unga som inte ägnar sig åt traditionella sporter som t.ex. Fotboll och ishockey glöms lätt bort, hur ska de unga som inte har intresset för dessa sporter inkluderas och få möjlighet till ett aktivt liv, likt de andra barnen, när kommunen inte har någon skatepark? De få Skateboard "obstacles" som fanns nere vid gamla Saga kulturhus blev nedtaget utan någon ersättning. De som åker skateboard, kickbike , bmx och inlines blir lämnade kvar, utan någonstans att ta vägen. Dags att ändra på det

Skapad: 2021-05-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 256 254
30 dagar 18 18

Bevara Nickbys identitet, historia och attraktionskraft!

Till beslutsfattarna i Sibbo kommun Bevara Nickbys identitet, historia och attraktionskraft! Sibbo växer med ca 500 invånare per år i hela kommunen. Man vill utveckla bl.a. kollektivtrafiken med tågtrafik mellan Nickby och Kervo. För att den skall bli lönsam anser HRT att Nickbys invånarantal bör fördubblas, dvs växa från 5000 till 10000. Även med vår nuvarande tillväxttakt betyder det att tillväxten avstannar i alla andra byar i Sibbo de följande 10 åren. I planerna för Nickby föreslås ca 200

Skapad: 2021-04-17

Period Alla länder Finland
Hela tiden 900 890
30 dagar 18 18

Stoppa både Pandemilagen och farligt Covid-l9 genoccin

Vi gör nu en namninsamling för att vi i Svenska folket kräver: Stoppa den ”pandemilag” som regeringen hastigt beslutade om vid årsskiftet 20/21 för den strider mot svensk grundlag genom att så allvarligt frihetsberöva sveriges befolkning. Den hotar våra grundläggande fri och rättigheter som mötesfrihet, rörelsefrihet och yttrandefrihet och är ett hot om total nedstängning – och allt ska bestämmas av en regering som inte kan hållas ansvarig för sina beslut. Pandemilagen vilar inte på vetenskapli

Skapad: 2020-12-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 21505 21057
30 dagar 18 18

Farstanäs- brukar ni bada där? Lämna er underskrift så vi kan påverka bevarandet av farstanäs. Vill ni bada och vistas där fler somrar är det dags att samverka NU! Tack 👌

söndag den 18 juli 2021 Till kommunalråden i politiska majoriteten i Södertälje kommun Boel Godner (S) boel.godner@sodertalje.se, Elof Hansjons (S) elof.hansjons@sodertalje.se, Tage Gripenstam (C) tage.gripenstam@sodertalje.se, Lars Greger (MP) lars.greger@sodertalje.se, David Winerdal (KD) david.winerdal@sodertalje.se till oppositionsråd Alexander Rosenberg (M) alexander.rosenberg@sodertalje.se till gruppledarna Andreas Birgersson (SD) andreas.birgersson@sodertalje.se, Metin Hawsho (L) metin.ha

Skapad: 2021-07-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 17 17
30 dagar 17 17

Plaskdamm I Fisksätra

Vi önskar att Nacka kommun anlägger en plaskdamm I Fisksätra då det skulle ge området ett lyft och även locka nya familjer till vårt fina Fisksätra. En plaskdamm är perfekt för barn i alla åldrar!  

Skapad: 2021-07-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 16 15
30 dagar 16 15

Stoppa nybygget i kvarteret Ubbo - Rädda Odinslund

Vad är bakgrunden? Just nu ligger en detaljplan för området ute för granskning och det är möjligt inkomma med synpunkter fram till och med tisdag den sjätte juli (2021-07-06). Detta initiativ har startats för att uppmärksamma Uppsalabor på det nuvarande förslaget på detaljplan och uppmana till att ta ställning emot det. När detaljplanen ursprungligen lades ut 2018/2019 möttes förslaget av stor kritik från Uppsalabor då tanken var att uppföra stora byggnader med glasfasad i kvarteret Ubbo invid O

Skapad: 2021-06-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 29 28
30 dagar 16 16

Rör inte vårt sparande!

En arbetsgrupp inom socialdemokraterna, som leds av finansminister Magdalena Andersson, vill höja skatten på sparande. Att straffa sparande med högre skatt är fel.  Det har man uttryckt på två sätt – dels säger man sig vilja införa en ”miljonärsskatt”, dels ett tak på ISK. Via en beställd rapport från S till RUT (Riksdagens utredningstjänst) som blivit offentlig framgår att man inom S-arbetsgruppen diskuterat nivåer på maxtak för ISK-sparande på 100 000 kronor och 200 000 kronor. Finansminister

Skapad: 2021-06-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 41153 40938
30 dagar 16 16

Opinion mot nybebyggelse på Knivsta Tarv 2:1 på åkern mellan Västa Ängby och Åby.

Fastighetsägare till Knivsta Tarv 2:1 planerar tillsammans med BoKlok bebygga åkermarken utanför Västra Ängby och hela vägen upp till Åby. Det planeras att byggas upp till 800 hus och bilvägar för bla kollektivtrafik. Denna marken används friskt idag av motionärer, barn på förskolorna i Västra Ängby, flanerare och naturälskare. Här lever massor av djur bla rådjur, älgar och svanar. Det är en fantastisk landsbyggd men ändå så när centrum. Vi som bor i området bor där just p g a närheten till dett

Skapad: 2021-05-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 313 312
30 dagar 16 16

Säkra skolsituation i Åkered och Näset

Säkra skolbarnens framtid i Näset och Åkered   En tom och möglig Åkeredsskola utan rivningsbesked, skolklasser som splittras och överfulla högstadieskolor som ej kan ta emot våra barn.  Föräldrar och boende i Åkered och Näset kräver nu att skolfrågan i området tas på allvar och påskyndas samt att omedelbara åtgärder vidtas för att säkerställa skolgången.    Sedan flera år tillbaka har skolorna i Näset och Åkered varit föremål för omplanering, arbetsmiljöproblem (mögel) och rivningsbeslut. Briste

Skapad: 2021-05-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 832 828
30 dagar 15 15

Hjälp Mustafa Stanna

"Efter nästan sex år i Sverige ska Mustafa utvisas till Afghanistan. Han befarar att han kommer dödas för sin kristna tro – men Migrationsverket håller inte med. Nu har han tre veckor på sig att ta farväl av sina två svenska familjer." Utdrag ur Rósanna Róbertsdóttir artikel Mustafa ska utvisas till Afganistan: ”Allt jag har finns här" (Aftonbladet, 22/5-21)   Mustafa kom till Sverige i oktober 2015. Då var han 16 år. Han tvingades fly från sitt hemland Afghanistan på grund av att han var trol

Skapad: 2021-05-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3161 3132
30 dagar 14 14