Din underskrift kan rädda skogen vid Pärlälven!

beskuren_pälrälven.jpg

Vi, undertecknade, vädjar till skogsbolaget SCA att omvärdera planerna på avverkning i friluftsområdet vid Pärlälven i Jokkmokks kommun och undanta skogen från skogsbruk. Denna värdefulla natur är skyddsvärd för dess biologiska mångfald, närheten till en unik vattenmiljö, och för dess betydelse  som friluftsområde för vandring, fiske och paddling.

Nyckelpunkter

  • Skogsbolaget SCA planerar att avverka unik skog öster om Hundselsforsen, drygt 2 mil väster om Jokkmokk.
  • Området är inte bara en favorit bland lokalbefolkningen, utan lockar även besökare från hela världen på grund av sina exceptionella möjligheter för fiske och forspaddling
  • Skogen är hem till flera hotade och fridlysta arter, inklusive den i älven starkt hotade flodpärlmusslan, grenlav, tretåig hackspett, talltita och lappmes. Dessa arter indikerar en hög biologisk mångfald. 
  • Avverkningen kan börja när som helst – om vi inte handlar idag! 

Se film om området här:

Är det bara början?

Nyligen har Naturskyddsföreningen i Jokkmokk även upptäckt att SCA omklassat två delar av friluftsområdet från sk frivilliga avsättningar till produktionsskog. I praktiken innebär det att dessa delar, som är av naturskogskaraktär och tidigare varit undantagna från skogsbruk, numera kan avverkningsanmälas till Skogsstyrelsen och avverkas med endast sex veckors varsel.

Därför ska skogen skyddas

Här är några skäl till varför Pärlälven är unikt:

  • Friluftsliv och turism: Pärlälven är en populär destination för friluftsentusiaster, känt för sina exceptionella fiske- och forspaddlingsmöjligheter. Området är utsett som riksintresse för friluftsliv. En avverkning skulle allvarligt skada områdets attraktionskraft för både lokalbefolkning och turister.
  • Biologisk mångfald: Älven och det omgivande skogslandskapet är hem för flera rödlistade arter som flodpärlmusslan, tretåig hackspett, talltita och lappmes, vilka alla bidrar till en rik biologisk mångfald och omfattas av Artskyddsförordningen och EU:s fågeldirektiv.
  • Vattenkvalitet: Skogen ligger helt nära älven som är en känslig vattenmiljö. Här lever flodpärlmusslan som givit älven dess namn. Den planerade avverkningen hotar livsmiljön för flodpärlmusslan och  även andra vattenlevande arter.

karta1.png 

Fakta

Området är beläget ca 24 kilometer väster om Jokkmokk, nära byn Puortnak. Naturskyddsföreningen befarar fler avverkningar i området i framtiden. En avverkning av denna skog strider mot SCA:s miljöcertifiering FSC. Enligt bestämmelserna om miljöhänsyn i skogsbruket (Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen 30 §) ska skador till följd av skogsbruksåtgärder undvikas eller begränsas på och i vatten. Dessutom ska näringsläckage till sjöar och vattendrag begränsas vid avverkning.


Naturskyddsföreningen i Jokkmokk    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Naturskyddsföreningen i Jokkmokk kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...