NEJ TILL VINDKRAFT I SVARTÅDALEN!

Skriv under för att stoppa företaget Galileo Green Energy / GGE Empower Sweden AB att etablera vindkraftsindustri i Svartådalen. Vindkraftsverk är miljöfarligt klassad verksamhet enl miljöbalken och ska inte ske på bekostnad av naturen och den biologiska mångfalden.
Bild nedan illustrerar det tilltänkta området i fråga:

received_3264145030556689.png

Svartådalen är en riktig naturpärla i Västmanlands län. Området sträcker sig från Svartåns källflöden i Norbergs kommun till åns utlopp i Mälaren i Västerås. Ån med sitt slingrade fria flöde binder ihop ett sjösystem som varje år översvämmar det flacka landskapet. Dalgången passerar bl.a. Västerfärnebo, Fläckebo och Skultuna.

Här i Svartådalen finns några av Europas rikaste naturmiljöer!

Översvämningarna bildar vidsträckta våtmarker som göder marken med näringsrikt vatten och skapar en miljö som sjuder av biologiskt mångfald. Områdets artrika flora och fauna har gjort att Svartådalen skyddas enligt RAMSAR (Konvention om våtmarker av internationell betydelse) samt är i delar Bl.a. Vitmossen naturreservat, Natura 2000-områden och ingår i Nedre Dalälvens Biosfärområde. I skogarna omkring Svartådalen hittar vi på våren spelande tjäder. Här finns även flertalet häckande havsörnar och andra rödlistade arter.

Svartådalen är inte enbart en källa till rikedom för ren luft, vatten, tystnad, natur och djurliv. Svartådalen har också varit en viktig grund för bygdens välstånd genom tiderna. Bygden är sedan länge känd för sitt värdefulla jordbrukslandskap, lokala matproducenter och har en mycket aktiv besöksnäring som lockar människor från hela världen. Svartådalen pekas ut av Naturvårdsverket som riksintresse för friluftsliv på grund av dess goda förutsättningar för människors vistelse och upplevelser i dess unika natur- och kulturlandskap.

Vindkraftsverk är miljöfarligt klassad verksamhet enl miljöbalken och ska inte ske på bekostnad av naturen och den biologiska mångfalden. Grön omställning är bara grön om den sker ekologiskt ansvarsfullt. Med hänvisning till områdets höga natur- och kulturvärden är ett industribygge med miljöfarligt klassad verksamhet inte lämpligt i Svartådalens natur- och kulturlandskap!


Svartådalens slagord är:
"... Vidderna - Ljuset - Lugnet …”

>>> Gilla även vår FaceBook-grupp - Bevara Svartådalen <<<

Nej_till_vindkraft_i__Svartådalen_Bild1.jpg


Föreningen Bevara Svartådalen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Föreningen Bevara Svartådalen kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...