Rädda familjen från utvisning!

IMG_0773.jpegDenna familj bör inte utvisas då det har bott i Sverige i 10 år vilket är en stor del av barnens uppväxt samt att ett av barnen är född i Sverige. I en skrivelse till migrationsverket hänvisar Asylbyrån till svensk lag, barnkonventionen och Europadomstolens praxis om att barn som vistats i ett land under en stor del av uppväxtåren inte bör utvisas.

 

Varför vänder vi ryggen mot en familj som behöver hjälp?

 

Just nu i Kongo pågår folkmord,barnarbete samt slaveri och om familjen kommer till Kongo kommer de att tas av militären och bli förhörd om varför de flydde samt är det en stor risk för dom att dör där.

Sedan början av 2023 har Konflikterna i Kongo försämrats samt deras säkerhetssituation har försämrats. Beväpnade grupper såsom militären och polisen kränker de mänskliga rättigheterna och därför är inte Kongo ett bra land att bli skickad till om man redan har flytt där ifrån.

 

Eftersom familjen har bott här i 10 år så har de anpassat sig till den svenska kulturen samt lärt sig de svenska språket. Samt tar ett av barnen studenten nu till våren och kan sedan börja jobba eller studera och bidra till Sveriges ekonomi.

 

Det finns många orsaker till varför dom ej ska utvisas till exempel: Landet är präglat av konflikt, korruption och ett svagt politiskt styre. Barnen och mamman kan utsättas för potentiella risker då det är en farlig miljö i Kongo.

 

Vi förstår inte varför den skickar tillbaka denna familj till ett land som inte är säkert samt förstörs barnens framtid och utbildning om de skickas tillbaka.


Meija Lundin, Margueritte Ingoli, Sinit Daniel, Seada Aman,Fatuma Aman och Hermella Petros    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Meija Lundin, Margueritte Ingoli, Sinit Daniel, Seada Aman,Fatuma Aman och Hermella Petros lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...