Inga fler hus på Jungfrudansen!

jungfrudansen-nej-till-fler-hus.jpg

Vi säger NEJ till att tre till fyra nya punkthus planeras att byggas tätt inpå och mellan husen på Jungfrudansen 60-100. Detaljplanearbetet pågår och NU har vi tillfälle att protestera mot planerna genom en namninsamling till de styrande politikerna i Solna stad.

DE PLANERADE PUNKTHUSEN SKULLE INNEBÄRA:

  • En påträngande förtätning och stadsgatumiljö.
  • Färre träd, minskade grönytor och minskad biologisk mångfald.
  • Ökad insyn och begränsad utsikt för befintliga grannhus.
  • Minskat ljusinsläpp till gårdarna och grannhusen.
  • Ännu fler år med byggbuller och begränsad framkomlighet.
  • Ökad trafik i hela området och ännu svårare att hitta parkering.
  • Risk för störande ljud efter kontorstid och ovälkommet klientel från verksamheter i bottenplanen i punkthusen.
  • Avvikelser från Solna stads riktlinjer om större lägenheter.
  • Avvikande arkitektur. Alla förändringar av byggnader och miljö på Jungfrudansen inverkar negativt på områdets kulturhistoriska värde.

 

Bild ovan: illustrerande konceptskiss.

 

jungfrudansen-rodbetan-karta.png

 

 


jungfrudansen.org@gmail.com    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att jungfrudansen.org@gmail.com kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...