2016 års mest populära namninsamlingar - Finland

  • Land: Finland
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rädda Tvålfabriken! / Pelasta Saippuatehdas!

RÄDDA GAMLA TVÅLFABRIKEN PÅ BRÄNDÖ/VASA!  Rädda tvålfabriken på Brändö från att rivas och stöd att den restaureras och används till ateljéer, klubbar och andra verksamheter i stället! Redan nu huserar ett flertal konstnärer i tvålfabriken samt företag och klubbar. Har Vasa stad en plan för vart dessa ska ta vägen då Tvålfabriken rivs ned? Vill Brändö- och Vasaborna verkligen ha ett 12-våningshus på tomten + parkeringsgrotta + ökad trafik?? Vill Brändö- och Vasaborna verkligen att trafiken ökas t

Skapad: 2016-10-07

Period Alla länder Finland
Hela tiden 391 346
2016 388 345

Regeringen åtnjuter inte medborgarnas förtroende

Regeringspartierna har naggat förtroendet för hela riksdagen i kanterna genom att ljuga, ge vilseledande information och genom att svika sina vallöften. Även om grundlagen anger att en minister ska vara en medborgare som handlar ”som rätt och sanning bjuder” har man i regeringen förhållit sig till maktmissbruk och felsteg på ett lättsinnigt och förminskande sätt; man har undvikit att be om ursäkt. Sådant maktmissbruk undergräver förtroendet för hela riksdagens auktoritet. Därför kräver vi att st

Skapad: 2016-05-03

Period Alla länder Finland
Hela tiden 292 280
2016 287 276

Stoppa Polens totala abortförbud!

Enligt ett nytt förslag i Polen ska abort förbjudas helt - till och med när kvinnan blivit våldtagen, riskerar att dö av graviditeten eller när barnet är allvarligt sjukt och inte kommer att överleva. Kvinnor som fått missfall riskerar att utredas i domstol för att ta reda på om det var ett försök till abort. Det är ett grannland, det händer precis bredvid oss. Men detta förslag får inte gå igenom. Motståndet i Polen är enormt, och det sprider sig över Europa. Denna namninsamling kommer att lämn

Skapad: 2016-04-03

Period Alla länder Finland
Hela tiden 17743 219
2016 17641 216

Bevara Kyrkoby skola

Bevara Kyrkoby skola!  Sibbo kommun planerar att flytta Kyrkoby skolas verksamhet till Nickby Hjärta. Kyrkoby skolas elever, nuvarande och kommande elevers föräldrar yrkar på att Kyrkoby skola bevaras som en enskild enhet för klass 0-6 i skolans nuvarande utrymmen. Kyrkoby räknas redan nu som en stor skola. Trots detta är samhörigheten god och arbetsklimatet bra. Förskolan har integrerats framgångsrikt och samarbetet fungerar mycket bra. Ändamålsenlig och kvalitetsmässigt god undervisning föruts

Skapad: 2016-11-28

Period Alla länder Finland
Hela tiden 256 248
2016 213 207

Behåll Degerö Småbarnsskola

Stiftelsen Sedmigradsky har tagit beslut om att stänga ner stiftelsens daghem i Degerö. Detta är en stor förlust för daghemens nuvarande och kommande barn, samt personalen och föräldrarna. Iochmed nedläggningen försvinner ytterligare ett unikt, svenskspråkigt och finlandssvenskt rum från som värnar om den finlandssvenska kulturen från Helsingfors.  Stiftelsens motiveringen är att det ej finns tillräckligt med barn för nuvarande på Degerö Småbarnsskola. Iochmed det nya bostadsområdet Kronobergsfj

Skapad: 2016-01-24

Period Alla länder Finland
Hela tiden 204 200
2016 204 200

Fortsatt affärsverksamhet i Pörtom/ Liiketoiminnan jatkumiselle

Med denna namninsamling vill vi påvisa att Pörtom i allra högsta grad behöver en matvaruaffär! Låt landsbygden och vår by leva! Tällä nimikeräyksellä haluamme osoittaa Pirttikylän omaavan todellisen tarpeen omalle elintarvikeliikkeelle! Annetaan maaseudun ja meidän kylämme elää!

Skapad: 2016-02-06

Period Alla länder Finland
Hela tiden 195 174
2016 195 174

Ställningstagande mot nedskärningspolitiken

Finlands regering måste återkalla nedskärningarna eller avgå Den sittande regeringen i Finland ämnar under sin regeringsperiod  skära ner allt som allt tre miljarder euro i utbildningssektorn.  Nedskärningarna riktar sig mot småbarnsfostran och dagvård, grund- och  yrkesskolor samt universitet och yrkeshögskolor. Bakom nedskärningarna  i utbildningen ligger tanken om utbildning som ett verktyg för att öka  konkurrenskraften snarare än ett sätt att främja bildning och jämlikhet.Nedskärningarna ä

Skapad: 2015-11-11

Period Alla länder Finland
Hela tiden 4084 3998
2016 107 104

Kvinnlig badvakt / Naispuolinen uimavalvoja naistenvuorolle

Emme halua miespuolista uimavalvojaa naistenvuorolle! Yrjönkadun uimahallissa naiset ja miehet uivat eri päivinä naku-uinti mahdollisuuden vuoksi. Olemme panneet merkille että uimahallissa on nykyään usein miespuolinen uimavahti valvomassa naisten uimavuoroa. Uimavalvoja istuu vaatteet päällä lasikopissa altaan yllä, katsoen uivia alastomia naisvartaloita. Uimavalvoja liikkuu myös koko tilassa, jopa suihkutiloissa. Tämä herättää epämukavuuden tunnetta monelle uimarille. Haluamme että valvoja on

Skapad: 2016-11-24

Period Alla länder Finland
Hela tiden 98 81
2016 98 81

K-märk Saab-skylten

En namninsamling för oss som tycker att Saab skylten som vid Saab-fabriken i Trollhättan ska K-märkas.Även att NEVS nu tar över allt och inte kommer använda SAAB så har skylten i sig ett kulturarv och bör får sitta kvar.  

Skapad: 2016-06-28

Period Alla länder Finland
Hela tiden 1403 73
2016 1401 73

Stoppa licensjakten på varg i Sverige 2017.

Licensjakten är ett brott mot EUs Art- och habitatdirektiv. Jakten som kommer att pågå fr.o.m. den 2 januari - 15 februari ska bedrivas med drivande hundar och på ett sådant sätt som strider mot jaktlagens och jaktförordningens regler om djurskyddshänsyn. Det starka motståndet mot varg är i stort sett byggt på konkurrenstänkande om klövviltet och löshundsjakten från jägarintresset. Förvaltningsplaner kan inte byggas på enskilda intressen utan borde vara beroende på artens gynnsamma bevarandestat

Skapad: 2016-11-03

Period Alla länder Finland
Hela tiden 1386 68
2016 1366 68Facebook