Stoppa censurering av lesbiska relationer i sv. Steven Universe

Denna namninsamling har skapats för att påkalla uppmärksamhet kring censureringen av Steven Universe-episoden Hit the Diamond på svenska Cartoon Network. Granat är en fusion/sammansmältning av två kristallstenar Ruby och Sapphire som är kära i varandra och i Steven Universe är fusion/sammansmältning en metafor för relationer, då vi ser andra karaktärer bli en fusion/sammansmältning med varierande resultat av deras relationer. Det är därför Ruby och Sapphire är sammansmälta större delen av showen, de är så förälskade i varandra att de vill aldrig vara isär och Granat är en visuell representation av deras kärlek. Det finns flera tillfällen i showen då Ruby och Sapphire visar ömsesidig kärlek, och båda två har kvinnliga röstskådespelare samt kallas för “hon”. Detta innebär att Ruby och Sapphire är den representation som lesbiska tjejer aldrig har haft tidigare i en tecknad serie. I episoden Hit the Diamond valde dock Cartoon Network att censurera Ruby och Sapphire när de flirtar. Exempel på hur originalfraserna var jämfört med den svenska versionen är nedanför:

Ruby: Haven’t I seen you somewhere before = Har inte vi träffats någon gång förut?
Sapphire: I don’t know, I don’t get off planet much = Inte vet jag, jag lämnar sällan planeten.
Steven: What’s going on, what are they doing? = Vad är det som händer, vad gör de för nåt?
Lapis: Flirting = Dillar/Villar
(lite senare)
Ruby: Just look at the ball = Titta på bollen
Sapphire: I’m trying, but all I wanna look at is you = Jag försöker, jag har problem med koncentrationen
Ruby: Don’t worry, you can look at me when you’re running for home = Ingen fara, fokusera på segern när du springer runt

Detta är ett aktivt val av censurering av den relation som Ruby och Sapphire har. Detta är extra märkligt med tanke på att Cartoon Network tidigare låtit deras lesbiska relation vara som den är i andra episoder där de uttrycker kärlek mellan varandra.

Detta händer alltså år 2016 i Sverige - ett land som är känt i världen för att vara progressiv med sin syn och acceptans kring HBTQ+ personer. Det är oacceptabelt att de tar bort Ruby och Sapphires relation, när det finns många unga och äldre personer i Sverige idag som identifierar sig som homosexuella och är glada över den sällsynta representation som vi har fått i Steven Universe. Detta är inget vi behöver skyla våra barn ifrån, låt dem istället se att Sverige är ett land där du får lov att vara precis den du är och inte måste tryckas in i någon heterosexuell mall. Om två kvinnliga karaktärer är kära i varandra i originalshowen finns det ingen som helst anledning till att vi i Sverige skulle ändra denna relation.

Vi kräver att Cartoon Network skriftligt lovar att aldrig mer censurera Ruby och Sapphires relation i deras översättning eller annars. Vi kräver att de hädanefter alltid ska inkludera deras relation och inte felöversätta tillfällen då dessa två eller andra kvinnliga karaktärer visar kärlek för varandra.

Skriv under om du instämmer med detta.

PS: Inga gems/kristallstenar har biologiska könsdelar, men alla gems förutom Stevonnie kallar sig för “hon/henne”, vilket gör att när de är i relation med varandra blir detta lesbiskt kodat. Detta har vi fått reda på genom skaparna av Steven Universe på Twitter och i intervjuer. Ruby och Sapphires relation är lesbiskt kodad.

--


Brev till svenska Cartoon Network och andra berörda:

Vi är mycket besvikna på hur ni har hanterat översättningen av episoden “Hit the Diamond” i serien Steven Universe. Ruby och Sapphire är i en romantisk relation, som ni tidigare också visat i episoderna “Jailbreak” och “Keystone Motel”. Ändå valde ni att censurera Ruby och Sapphires relation i episoden “Hit the diamond”. I den engelska originalversionen flirtar dessa karaktärer med varandra, vilket karaktären Lapis till och med bekräftar. I er översättning flirtar de dock inte med varandra, och Lapis bekräftar inte att de flirtar.

Till exempel när Sapphire säger på engelska “I’m trying, but all I wanna look at is you” så säger hon “jag försöker, jag har problem med koncentrationen” på svenska. Ruby svarar då i den engelska originalversionen “don’t worry, you can look at me when you’re running for home” medan på svenska säger hon “ingen fara, fokusera på segern när du springer runt”.

Detta är censurering av Ruby och Sapphires kärleksrelation. Deras relation är så viktig för alla HBTQ-personer i Sverige, men ni valde att censurera detta. Sverige sägs vara ett progressivt land där alla typer av sexualiteter är accepterade, men ni tog bort Ruby och Sapphires lesbiska relation i detta avsnitt. Lesbiska personer blir så sällan representerade i media, och speciellt så sällan i tecknade serier för barn. Den lilla representation som HBTQ-personer hade i Steven Universe valde ni att ta bort. Vi trodde att ni hade bättre värderingar i ert företag än så. Vi kan inte tro att detta händer i Sverige år 2016 och vi är djupt besvikna. I Sverige finns det många familjer där det finns två pappor eller två mammor istället. Det finns barn som vet om att de är homosexuella från tidig ålder. Snälla ta inte bort de få gånger som dessa personer kan känna igen sig på TV.

Vi kräver att ni lovar skriftligt att aldrig censurera Ruby och Sapphires relation igen. Deras relation är fruktansvärt viktig för alla HBTQ-personer, och vi hoppas att ni förstår vikten av detta. Låt dem få vara romantiskt involverade i ett homosexuellt förhållande, som de är i originalshowen. Detta gäller även andra eventuella karaktärer i framtiden som ingår i en homosexuell kärleksrelation.

Tack på förhand.

 

----

 

To english speaking people looking to sign this petition:

We prefer if you have some kind of relation to Sweden if you sign this petition.

The values in the text boxes below are, in order:
Name
Surname
Town
Country
Comment if you want
Email address
Show your name yes/no

 


Elise R och Sara Patch    Kontakta namninsamlingens skapare