Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

#51

2016-10-25 11:54

Varit delaktig i att skriva med 5 andra personer en petition till SVT 2007 som inlämnades i Göteborg angående samma ämne partiskhet för de mörka krafterna på SVT-debatt och radering av all kritik med Interaktiv Säkerhet (IS) som hjälp och städgumma att radera våra debattinlägg.

Gäst

#52

2016-10-25 12:38

Public Service har dejangserat under de senaste årtiondena och tappat sin bildande ambition för att istället proppa oss fulla med ytlig infotainment och en massa massa vålds - o machoinriktade dokumentärer om krig och fasor istället för att visa på att det också finns fredliga alternativ,. som tex bland naturfolken och i det mariarkalt förflutna. Vetenskapsdokumentärerna och - programmen är ensidigt och ytligt fixerade vid naturvetenskap och det bedrivs absolut NOLL vetenskapskritik. Och vad gäller den självövomskrutna "neutraliteten" i politiskt hänseende slår den ofta över i ett rent oförlåtligt okritiskt förhållningssätt till mer eller mindre fascistiska o antifeministiska - demokratiska uttryck och företeelser i vårt nutida svenska samhälle.

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2016-10-25 12:42


Ted

#54 Varför!

2016-10-25 12:44

Det är många som känner så, om SVT/SR men även om landet i stort. Detta behöver exponeras till allmänheten, så att de inser att de (allmänheten) är i majoritet, så vi kan få slut på dessa dumheter.


Gäst

#55

2016-10-25 14:06

För att public service inte ska driva någon politisk agenda!

Gäst

#56

2016-10-25 18:10

Tyvärr visar SVT/SR genom val av frågor,intervjuade,kroppsspråk o i övrigt agerar de icke konsekvensneutralt. Givetvis svårt men idag när vi i opinionsmätningar har tre lika stora partier (S o M o SD) så borde belysande debatter utgå ifrån de tre alternativen.

Gäst

#57

2016-10-25 19:46

För yttrandefrihet, opartiskhet och demokrati

Gäst

#58

2016-10-25 20:33

Väldigt löjliga och väldigt tröttsamma program. Förskönar allt vad flyktingar heter så det står mej upp i halsen. Överväger att slänga ut tv'n!

Gäst

#59

2016-10-26 11:32

Har mina farhågor för detta då merparten bl a hos SR P(K) 1 har värderingar lika med V + Mp med vinklingar i paritet, usch!

Gäst

#60

2016-10-27 09:21

För att visa att man kan göra en skillnad och vara ärlig mot sig själv.

En skillnad också för att öka sin egen medvetenhet till "självkänsla" empati i etik, moral, stolthet och heder.

"Tillit är inget man kan ta för givet, utan att först förtjäna" om inte nu, när?


Gäst

#61

2016-10-28 16:44

Det är viktigt att inte undanhålla något för befolkningen.
Detta med TTIP och CETA fullkomligt vansinnigt. Där borde ni läsa på mer och ställa politikerna mot vägg. Ni ska vara demokratins företrädare!!

Gäst

#62

2016-10-28 23:28

Viktigt att visa att detta inte får fortgå.

Gäst

#63

2016-11-02 20:55

om ingen ändring sker, utan att den proamerikanska propagandan fortsätter, som bevisligen ger en vrångbild av verkligheten,, finns för mig ett alternativ kvar och det är att avsluta, säga upp min TV-licens. Utbudet i SVT är så vinklat det gäller inte enbart handelsavtalen.

Gäst

#64

2016-11-02 21:02

Det finns ett påtagligt behov av att påtala bristerna i SVT´s och SR´s nyhetsförmedling. Det är länge sedan det kändes som att de nyheter som förmedlades beskrev verkligheten.

Gäst

#65

2016-11-02 21:22

GMO kommer att förgifta det mesta

Gäst

#66

2016-11-02 21:24

SVT måste bli opartiska igen.

Gäst

#67

2016-11-02 21:40

gillar öppenhet och demokrati som inte finns förnävarande i varken tv eller press

Gäst

#68

2016-11-02 21:45

Media är urusel på att rapportera verkligheten.

Gäst

#69

2016-11-02 21:59

Tv och annan media ska vara opartisk.

Gäst

#70

2016-11-02 23:20

Partiskheten är en skymf mot svenska folket. En elitistisk förvrängning av verkligheten, med ett budskap "Du är inte kapabel att använda din hjärna". Informationen om tex. NATO, motsvarar inte ens den senaste statistiska undersökningen om vad svenska folket tycker om medlemskap. Hade den gjort det och om bakgrundsanalysen på de kriser vi ser i världen, Syrien, Ukraina, hade varit opartiska, hade fler kritiska frågor ställts och andra perspektiv uppenbarat sig. SVT och SR riskerar att tappa sin trovärdighet hos det svenska folket, genom sin uppenbara ensidighet. SVT och SR har en skyldighet mot svenska folket att inte låta sig påverkas av politiska riktningar, eller av militära underrättelsetjänster, oavsett i vilken riktning.

Gäst

#71

2016-11-02 23:24

För att jag håller med!

Gäst

#72

2016-11-03 00:29

SVT har presenterat lögner för sin befolkning alldeles för länge. Hederlig journalistik har för länge sen gått i graven och även ärligheten. Det är bara naivt att tro att folket inte är vaket!

Gäst

#73

2016-11-03 06:05

Jag kastade ut burken för många år sedan och slutade lyssna på P1 rätt så nyligen, då den "breddats för en bredare publik".

Prenumerera dock på en tidning som sticker ut.

www.nyatider.nu


Gäst

#74

2016-11-03 06:17

SVT sprider ofta felaktig skräckpropaganda om ofarliga och väl fungerande läkemedel som använts i hundratals eller tusentals år samtidigt som de lyfter fram industrins läkemedel som skapar nya sjukdomar. Samma gäller för de kostråd som ges. Allt för att gynna ndustrin istället för folkhälsan.

Gäst

#75

2016-11-03 06:31

Vi måste se till människans bästa och inte till ekonomin.