Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #64

2016-11-02 21:02

Det finns ett påtagligt behov av att påtala bristerna i SVT´s och SR´s nyhetsförmedling. Det är länge sedan det kändes som att de nyheter som förmedlades beskrev verkligheten.