Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen

Ted

/ #54 Varför!

2016-10-25 12:44

Det är många som känner så, om SVT/SR men även om landet i stort. Detta behöver exponeras till allmänheten, så att de inser att de (allmänheten) är i majoritet, så vi kan få slut på dessa dumheter.