Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #60

2016-10-27 09:21

För att visa att man kan göra en skillnad och vara ärlig mot sig själv.

En skillnad också för att öka sin egen medvetenhet till "självkänsla" empati i etik, moral, stolthet och heder.

"Tillit är inget man kan ta för givet, utan att först förtjäna" om inte nu, när?