Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #52

2016-10-25 12:38

Public Service har dejangserat under de senaste årtiondena och tappat sin bildande ambition för att istället proppa oss fulla med ytlig infotainment och en massa massa vålds - o machoinriktade dokumentärer om krig och fasor istället för att visa på att det också finns fredliga alternativ,. som tex bland naturfolken och i det mariarkalt förflutna. Vetenskapsdokumentärerna och - programmen är ensidigt och ytligt fixerade vid naturvetenskap och det bedrivs absolut NOLL vetenskapskritik. Och vad gäller den självövomskrutna "neutraliteten" i politiskt hänseende slår den ofta över i ett rent oförlåtligt okritiskt förhållningssätt till mer eller mindre fascistiska o antifeministiska - demokratiska uttryck och företeelser i vårt nutida svenska samhälle.