Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

#76

2016-11-03 06:55

För förtryck tillhör inte 2016 och sen bör demokrati innebära pressfrihet utan politisk vridning.

Gäst

#77

2016-11-03 07:51

Det är högst nödvändigt att få slut på den diktatur som försegår, inom exempelvis Svt och införa den demokrati som man gärna vill påskina existerar..

Gäst

#78

2016-11-03 07:56

Jag har faktiskt slutat titta på TV och några vanliga nyhettidningar , var det länge sedan jag läste. Jag mår illa av all den styrda propagandan med TV- doktorer, professorer, specialister utskickade som lakejer åt den onde själv - "Han som äger allt" och som leder mänskligheten i fördärvet. Vrider och vänder, förtalar och ljuger.

Gäst

#79

2016-11-03 07:56

jag vill inte ha gmo föda i vårt land som är skadligt för våra kroppar

Gäst

#80

2016-11-03 08:00

SVT bryter mot reglerna för sitt uppdrag. De bör bli av med sändningstillståndet eller ändra på sitt arbetssätt så de slutar upp med att vara partiska så som de är i dag.


Gäst

#81

2016-11-03 08:10

Partiskheten i allt för många frågor är skrämmande.

Gäst

#82

2016-11-03 08:31

Skriv under du med!

Gäst

#83

2016-11-03 09:28

Media kan ifall de är objektiva medverka till att upprätthålla en sann Demokrati.

Gäst

#84

2016-11-03 09:49

Varför kommentera det uppenbar.. jag är trött på den ensidiga propagandan som svt och msm bedriver..

Gäst

#85

2016-11-03 10:01

SvT SR och Bonnier & Schibsted media agerar inte i Svenskens intresse. Västvärldens demokratier är hi-jackade till en sammansvärjning av myndighet och corporationer. Fascism råder, med andra ord.

Gäst

#86

2016-11-03 10:25

Tycker det är bedrövligt att SVT blivit så korrupta, det är licens man betalar då ska man ge oss en san bild av verkligheten. Man ser ju den korrekta bilden på sociala medier, då ska också den licensfinansierade TV:n hålla sej till sanningen!!!

Gäst

#87

2016-11-03 10:34

SVT har jag nästan slutat att titta på, nyhetsförmedlingen är antingen ytlig,propagandistisk eller nonsen nyheter .
TV journalisterna tycks bestå av ett litet kotteri, som tittare känner man sig som en oinbjuden gäst, som ska sitta och titta på när andra äter, deras samtal är så ointresanta , slätstrukna, att konversationen på närmaste busshållplats upplevs som högklassig intelektuell stimulans i gämförelse.

Denna soppa gör att man tyvär har slutat titta på TV och missar därför de få program som är se värda.
Även SR, som förr ändå var ett ljus i mörkret är på väg åt samma håll, förut lyssnade jag jämt på P1, det har jag slutat med, antingen propaganda eller ämnen som inte angår mig.Efter 10-11:e programmet om hur en person mår, börjar det temat bli tjatigt. Ett undantag "kropp o själs " program om "psykiatrin" mycket bra. Släktband hette ett program som va bra annars även SR börjar likna ökenvandring, nyheterna en uppvisning i demagogi, propaganda och nonsen snack. Högt och lågt i en salig blandning, Viktiga nyheter i pereferin och nonsens snack i fokus.


Gäst

#88

2016-11-03 11:28

Medias granskande av makten är ett skämt - ett farligt skämt som borde åtgärdas, men jag tror ingen vågar!

Gäst

#89

2016-11-03 11:40

Svensk journalism är idag fast centrerad kring opinionsbildning. Granskning av makten förekommer i princip inte, och några försök till opartisk undersökande journalistik existerar knappt. Föga förvånande om man ser till vad som pågått sedan 1954.

Gäst

#90

2016-11-03 11:49

SVT borde läggas ned pga av sin vänsterpolitik! Alla som innehar tv tvingas betala. Lägg ner eller låt SVT fungera som andra kanaler dit man själv väljer om man vill ha eller inte!

Gäst

#91

2016-11-03 11:52

DÄRFÖR ATT DET ÄR VIKTIGT!
mvh
elisabeth hellbom++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gäst

#92

2016-11-03 13:10

För nyhetsrapporteringen i Sverige är propaganda och osaklig information.

Gäst

#93

2016-11-03 13:38

För SR ska vara politiskt obundet och opartiskt,men det är det inte,och för att det är lag på att betala avgiften till radiotjänst och detta innebär att jag är tvingad till att betala för propaganda som jag inte vill se eller höra

Gäst

#94

2016-11-03 13:38

Jag anser mig ha rätten att bestämma själv vad jag vill stoppa i mig för typ av näringstillskott. Finns inte en enda människa som dött av tillskott. Det som är skrämmande är att 4.e största dödsorsak i USA och säkert här i Europa är fel Mediciner och feldoserade Mediciner. Det är Livsfarligt

Gäst

#95

2016-11-03 15:39

Media av idag är inte objektiv.

Gäst

#96

2016-11-03 16:09

Media har en mycket viktig roll och det är därför oerhört viktigt att de nyheter som når ut till folket är riktig sanningsenlig och framförallt opartisk

Gäst

#97

2016-11-03 16:27

Blir alltmer förbannad inför allt jäv jag börjat misstänka inom både Svt och SR. Det är nåt som inte stämmer med vad vi lärt om "oberoende nyhetsbevakning"!
Sonja

Gäst

#98

2016-11-03 16:37

Detta nämns inga objektiva åsikter med för eller emot argument i PK(Politiskt Korrekta) svenska media inklusive Public Service!
Varför?
Farligt med ett upplyst och medvetet folk!
Hur medborgardialogen missköts i Sverige går INTE att jämföras med hur det kontinuerligt diskuteras i tyska olika TV kanaler, där det ofta förkommer en timme långa diskussioner med olika uppfattningar i olika ämnen i samhället.
I svenskt tv diskuteras det ett par minuter, som man i stort sätt bara "munhuggs" helt utan respekt för varandra!
Läs t.ex. Lars Berns inlägg, som aldrig näms i svenska media: 
Överlistar Putin västs ledare igen?

 


Gäst

#99

2016-11-03 16:46

Jag ställer motfrågan, varför inte!!

Gäst

#100

2016-11-03 18:10

Jag vill inte betala licens för att höra och läsa deras åsikt. De ska inte ha en åsikt!