Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #67

2016-11-02 21:40

gillar öppenhet och demokrati som inte finns förnävarande i varken tv eller press