Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #56

2016-10-25 18:10

Tyvärr visar SVT/SR genom val av frågor,intervjuade,kroppsspråk o i övrigt agerar de icke konsekvensneutralt. Givetvis svårt men idag när vi i opinionsmätningar har tre lika stora partier (S o M o SD) så borde belysande debatter utgå ifrån de tre alternativen.