Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #74

2016-11-03 06:17

SVT sprider ofta felaktig skräckpropaganda om ofarliga och väl fungerande läkemedel som använts i hundratals eller tusentals år samtidigt som de lyfter fram industrins läkemedel som skapar nya sjukdomar. Samma gäller för de kostråd som ges. Allt för att gynna ndustrin istället för folkhälsan.