Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #70

2016-11-02 23:20

Partiskheten är en skymf mot svenska folket. En elitistisk förvrängning av verkligheten, med ett budskap "Du är inte kapabel att använda din hjärna". Informationen om tex. NATO, motsvarar inte ens den senaste statistiska undersökningen om vad svenska folket tycker om medlemskap. Hade den gjort det och om bakgrundsanalysen på de kriser vi ser i världen, Syrien, Ukraina, hade varit opartiska, hade fler kritiska frågor ställts och andra perspektiv uppenbarat sig. SVT och SR riskerar att tappa sin trovärdighet hos det svenska folket, genom sin uppenbara ensidighet. SVT och SR har en skyldighet mot svenska folket att inte låta sig påverkas av politiska riktningar, eller av militära underrättelsetjänster, oavsett i vilken riktning.