Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna.


Gäst

#26

2015-09-22 19:34

Vi villa tåge, som vi kan go job

Gäst

#27

2015-09-22 19:37

Y-tåget är oumbärligt för många i Västra Nyland och regeringen har satsat på spårvägar tidigare, varför tar man bort Y-tåget när det är en fungerande och använd trafikled?

Gäst

#28

2015-09-22 19:51

Släkt och vänner att hälsa på i Sjundeå och Ekenäs, Y-linjen är viktig.

Gäst

#29

2015-09-22 20:02

För att min dotter inte har körkort men studerar i H:fors. Vi bor i Ingå. P.g.a. av mitt arbete på
annan ort kan jag inte köra henne till skolan.

Gäst

#30

2015-09-22 20:13

Har över 30 år använt y-tåget mer eller mindre. Har varit bästa förbindelsen till hfors

Gäst

#31

2015-09-22 20:47

Jag skrev under denna petition eftersom jag som sjundeåbo och elev i ett gymnasie i Helsingfors är beroende av Y-tågen. Min skolväg kommer att bli mycket krångligare ifall Y-tågen slutar gå. 


Gäst

#32

2015-09-22 20:49

Myös autottomien siuntiolaisten pitää päästä liikkumaan ja autoja on muutenkin liikaa.

Gäst

#33

2015-09-22 21:02

Vi flyttade till Sjundeå centrum för att det fanns tågförbindelse dit, så vi kunde åka på jobb med tåg och så våra släktingar och vänner från Helsingfors med omnejd kunde hälsa på oss. Om förbindelsen tas ifrån oss rasar värdet på vårt hem därför radikalt både ekonomisk och känslomässigt. Vem vill bo i en kommun utan förbindelser?! Vi känner oss hitlurade och nu är vi ekonomiskt bundna till ett hus som aldrig kan bli sålt med annat än förlust i en kommun som snart ruttnar bort. Sjundeå klassades ännu för ett par år sedan som en av landets snabbast växande kommuner med goda framtidsutsikter. Beslutet att dra in y-tåget förändrar radikalt på det.
Det är fel av staten att uppmuntra kommerna att bygga kring tågbanan bara för att i nästa stund dra in alla tågturer.

Gäst

#34

2015-09-22 21:11

Detta är det enklaste och förmånligaste sättet att ta mej till min hobby då jag inte har bil. Och att kunna åka lite oftare och hälsa på mina föräldrar. De bor i hangö och karis är en passlig mellanplats för oss då jag bor i esbo. Så de inte alltid måste åka ända bort hit.

Gäst

#35

2015-09-22 21:13

Y-tåget är ett ytterst viktigt komplement till IC-tågen! Det är ett förmånligt och extra viktigt alternativ för studerande, pensionärer och familjer. Y-tåget gav mig möjligheten att bo i Raseborg och studera i Helsingfors. Y-tåget behövs även för dem som pendlar tex till Alberga på jobb från Västnyland.

Gäst

#36

2015-09-22 21:28

Det är min åsikt att tåget bör bevaras!

Gäst

#37

2015-09-22 21:44

Y-tåget behövs för att ett levande Västnyland


Gäst

#38

2015-09-22 21:56

Tänker på hur svår situation människor hamnar i som bor i Ingå och Sjundeå och är beroende av y-tåget för att komma till arbete etc. Och alla har inte heller råd med dyra InterCity tåg, måste finnas billigare alternativ!

Gäst

#39

2015-09-22 21:57

Jag bor i Karis och ifall jag åker någon gång med tåg till Sjundeå för att hälsa på en vän så kommer jag ju inte dit. Y-tåget är annars också ett förmånligare alternativ till IC-tågen då man ska till Helsingfors eller till Karis. Y-tåget behövs nog!

Gäst

#40

2015-09-22 22:13

Y-tåget är viktigt för många

Gäst

#41

2015-09-22 22:21

Y-tåget behövs för västra Finland, både för de som använder tågen, samt för bosättningens kommunikationer och utvecklingen av i fråga varande kommuner nu och i framtiden. Personligen är jag en pensionär som använder ofta Y-tågen, både på grund av låga inkomster och Y-tågens raka rutter och snabbhet jämfört med busslinjer, vilka ej heller finns så mycket tillgängliga. Ministrarna har det bra när de åkar i sina fina bilar.

Gäst

#42

2015-09-22 22:33

Det här är ju löjligt. Vad Finland nu behöver är en fungerande kollektivtrafik!

Gäst

#43

2015-09-22 23:06

Jag och mina anhöriga åker dessa tåg rätt så ofta.
Gör det omöjligt och problematiskt att komma på jobb!

Gäst

#44

2015-09-22 23:11

Det är skamligt att dra in närtågstrafiken mellan Karis och Helsingfors. Varför? Jo, VR tvingar pendlarna från Karis att ta dyrare fjärrtåg och avlägsnar samtidigt Ingå- och Sjundeåbornas möjlighet att använda välbehövlig lokaltrafik. I korthet.

Gäst

#45

2015-09-22 23:52

En väl fungerande infrastruktur är en av grund stenarna för ett ekonomiskt välutvecklat land.

Gäst

#46

2015-09-23 05:14

Y-tåget behövs!

Gäst

#47

2015-09-23 05:46

Y-juna on työssäkäynnin edellytys jo Kirkkonummelaisille, puhumattakaan Inkoosta ja Siuntiosta! Nopea ja suora yhteys Helsinkiin on säilytettävä!

Gäst

#48

2015-09-23 05:57

Berör igen en gång landsbygden!

Gäst

#49

2015-09-23 06:11

Familjens andra hem är beläget i Sjundeå.
Vi har två egnahemshus och ett tåg underlättar betydligt kommunikationen mellan hemmen.

Gäst

#50

2015-09-23 06:28

Beslutsfattarna ska tänka efter innan de fattar huvudlösa beslut.