Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #47

2015-09-23 03:46

Y-juna on työssäkäynnin edellytys jo Kirkkonummelaisille, puhumattakaan Inkoosta ja Siuntiosta! Nopea ja suora yhteys Helsinkiin on säilytettävä!