Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #34

2015-09-22 19:11

Detta är det enklaste och förmånligaste sättet att ta mej till min hobby då jag inte har bil. Och att kunna åka lite oftare och hälsa på mina föräldrar. De bor i hangö och karis är en passlig mellanplats för oss då jag bor i esbo. Så de inte alltid måste åka ända bort hit.