Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #27

2015-09-22 17:37

Y-tåget är oumbärligt för många i Västra Nyland och regeringen har satsat på spårvägar tidigare, varför tar man bort Y-tåget när det är en fungerande och använd trafikled?