Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #38

2015-09-22 19:56

Tänker på hur svår situation människor hamnar i som bor i Ingå och Sjundeå och är beroende av y-tåget för att komma till arbete etc. Och alla har inte heller råd med dyra InterCity tåg, måste finnas billigare alternativ!