Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna.


Gäst

#76

2015-09-23 15:42

Har bekanta i Ingå som använder tåget dagligen

Gäst

#77

2015-09-23 16:25

Ingå och Sjundeå är bägge orter som ger familjer möjlighet till att även bo i egnahem och resa med tåg till H.forstrakten. Alla kommunerna i Västnyland har i åratal nu "lurat" inflyttare med denna möjlighet pga alla politikers tidigare brandtal om tågens överlägsenhet gällande persontransporter.

Gäst

#78

2015-09-23 17:00

Åker ofta tåg till H:fors!!

Gäst

#79

2015-09-23 17:42

Kasvava ja kehittyvä kunta tarvitsee junayhteyden sillä millä täältä kuljetaan kouluihin, opistoihin, töihin. Kuntakeskusta on kehitetty sitä silmällä pitäen että junayhteys säilyy, näinkö omia päättäjiämme kuritetaan kehityksen suunnasta.Yksityisautoilu kuormittaa luontoa ja ruuhkat ovat jo nyt valtavat aamuisin ja iltaisin, me kaikki emme voi asua Helsinki-keskeisyydessä, toiset asuntojen kalleuden vuoksi, toiset siksi että haluavat elämässään rauhallisuutta mitä maaseutu tarjoaa heille ja lapsilleen. Rantarata rakennettiin varmaankin alun pitäen 1903 Helsingin herrojen ja rouvien takia kun menivät kylpylöihin, tuskin rahvas sitä käytti, nyt rahvaalla on mahdollisuus ja halu sitä käyttää mutta Helsingin hienosto ei sitä halua, kiitos vaan kovasti.

Gäst

#80

2015-09-23 17:57

Jag bor i Karis och jobbar i Sjundeå. Har varken bil eller körkort.


Gäst

#81

2015-09-23 20:22

Y-tågen är super viktigt för vår region,utveckling,inflyttning mm.

Gäst

#82

2015-09-23 20:27

Jag vill att tåget forsätter.

Gäst

#83

2015-09-23 21:05

 Käytän Y-junaa päivittäin työmatkoihin  ja meille inkoolaisille yhteys on todella tärkeää säilyttää. Matkustajien määrä on lisääntynyt tänä syksynä ja toivon että yhä useampi käyttää junaa. On puhuttu että Inkoosta olisi hyvät linja-autoyhteydet sekä Helsinkiin että Karjaan suuntaan. Uskallan olla eri mieltä; varsinkin jos Pohjolan liikenne vielä saa luvan vähentää vuoroja niin mitä jää jäljelle. Ei ainakaan vuoroja jotka työmatkustamista palvelisivat.

Minulla ei ole ajokorttia eikä perheessämme ole omaa autoa joten julkinen toimiva liikenne on minun toiveeni. Y-juna säilyköön.

 

 


Gäst

#84

2015-09-23 21:52

Jag tycker det är viktigt att folk som bor en bit utanför de stora städerna, ska ha möjlighet till en så smidig och miljövänlig trafik som möjligt. Avfolka inte landsbygden, bästa regering!

Gäst

#85

2015-09-23 22:17

För Sjundeåborna

Gäst

#86

2015-09-23 23:18

Jag vill främja respekterandet av gamla trafikstrukturer och stöda barnfamiljernas liv

Gäst

#87

2015-09-23 23:38

Jag arbetar i Helsingfors och bor i Ekenäs.

Gäst

#88

2015-09-24 00:14

Y juna edistää kestävää kehitystä. Valtion pitäisi tukea ja lisätä sujuvaa, edullista joukkoliikennettä ja sitä myöden myös parantaa hyvinvointia. Linjan lakkautuksella on heikentävä vaikutus sekä asukasviihtyvyyteen että kestävään kehitykseen. Siuntion kunnan asutuksen on ajateltu keskittyvän radan varteen, että ihmisten olisi sujuvaa kulkea töihin ja opiskelemaan. Linjaautoliikenne on hitaampaa, ruuhkauttaa muuta liikennettä eikä edistä kestävää kehitystä.

Gäst

#89

2015-09-24 01:14

Y tåget är de trevligaste i lokaltrafiken i Helsinki och måste bevaras :)

Gäst

#90

2015-09-24 04:37

Allmän trafik är n8g någonting man borde satsa på.

Gäst

#91

2015-09-24 07:14

Utan y-tåget kommer jag varken till jobbet i Hfors eller hem !

Gäst

#92

2015-09-24 12:38

Visst måste Y-tåget bevaras, och kollektivtrafiken utvecklas ännu mer. Men jag tycker det är konstigt att inte Y-tåget stannar i Esbo centrum. Det skulle inte ta många minuter extra, och Esbo-borna skulle också gärna åka detta 'snabbtåg'.

Gäst

#93

2015-09-24 14:58

Någon korkad tjänsteman sade att folk inte kan flytta till landsorten ock förutsätta att det kommer tjänster. Men i detta fall fanns ju tjänsten (tågföbindelsen) och det lockade folk att flytta. Och så dras den in efteråt!!!!

Gäst

#94

2015-09-24 15:53

Haluan säilyttää Y-junan ehdottomasti Karjaalle asti.

Gäst

#95

2015-09-24 20:26

Jag motsätter mej indragningen av Y-tågen.

Gäst

#96

2015-09-24 20:36

Använder y tåget ofta och mina barnbarn dagligen till gymnasiet i Kyrkslätt och musiktimmarna i Kyrkslätt

Gäst

#97

2015-09-24 20:40

Y junan lakkautuminen ehdottomasti EI!

Gäst

#98

2015-09-24 21:00

Tåget behövs. Ska vara möjligt att bo på landet o pendla in till Kyrkslätt, Esbo o Helsingfors.

Gäst

#99

2015-09-25 10:05

Det är massor med människor som bor i Karis o Lojo O Ekenäs samt Hangö som ej har bil ! Och dom behöver tåget för att komma på jobb o för att studera eller fara till skolan Tågförbindelsen är jätte viktig!

Gäst

#100

2015-09-25 11:52

Därför att y-tåget behövs.