Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #44

2015-09-22 21:11

Det är skamligt att dra in närtågstrafiken mellan Karis och Helsingfors. Varför? Jo, VR tvingar pendlarna från Karis att ta dyrare fjärrtåg och avlägsnar samtidigt Ingå- och Sjundeåbornas möjlighet att använda välbehövlig lokaltrafik. I korthet.