Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #31

2015-09-22 18:47

Jag skrev under denna petition eftersom jag som sjundeåbo och elev i ett gymnasie i Helsingfors är beroende av Y-tågen. Min skolväg kommer att bli mycket krångligare ifall Y-tågen slutar gå.