Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #33

2015-09-22 19:02

Vi flyttade till Sjundeå centrum för att det fanns tågförbindelse dit, så vi kunde åka på jobb med tåg och så våra släktingar och vänner från Helsingfors med omnejd kunde hälsa på oss. Om förbindelsen tas ifrån oss rasar värdet på vårt hem därför radikalt både ekonomisk och känslomässigt. Vem vill bo i en kommun utan förbindelser?! Vi känner oss hitlurade och nu är vi ekonomiskt bundna till ett hus som aldrig kan bli sålt med annat än förlust i en kommun som snart ruttnar bort. Sjundeå klassades ännu för ett par år sedan som en av landets snabbast växande kommuner med goda framtidsutsikter. Beslutet att dra in y-tåget förändrar radikalt på det.
Det är fel av staten att uppmuntra kommerna att bygga kring tågbanan bara för att i nästa stund dra in alla tågturer.