Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #41

2015-09-22 20:21

Y-tåget behövs för västra Finland, både för de som använder tågen, samt för bosättningens kommunikationer och utvecklingen av i fråga varande kommuner nu och i framtiden. Personligen är jag en pensionär som använder ofta Y-tågen, både på grund av låga inkomster och Y-tågens raka rutter och snabbhet jämfört med busslinjer, vilka ej heller finns så mycket tillgängliga. Ministrarna har det bra när de åkar i sina fina bilar.