Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #35

2015-09-22 19:13

Y-tåget är ett ytterst viktigt komplement till IC-tågen! Det är ett förmånligt och extra viktigt alternativ för studerande, pensionärer och familjer. Y-tåget gav mig möjligheten att bo i Raseborg och studera i Helsingfors. Y-tåget behövs även för dem som pendlar tex till Alberga på jobb från Västnyland.