Mest populära namninsamlingar

  • Land: Finland
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Förbättra inomhusluften i Oxhamns skola, Jakobstad

345 Skapad: 2017-08-17 Statistik

Bevara Våno skola

349 Skapad: 2014-09-25 Statistik

Vi som kräver att Djupsjöbacka skola får minst ett år till

352 Skapad: 2013-09-14 Statistik

Ambulansen i Nedervetil

335 Skapad: 2013-07-19 Statistik

Vi vill att kommunerna är med i förverkligandet av Gymnastikarena Åland!

1138 Skapad: 2021-03-26 Statistik

Pumptrack Banan intill Skogsvallen!

333 Skapad: 2020-04-02 Statistik

Öppen vädjan till Anna-Maja Henriksson angående asyllagstiftningen

354 Skapad: 2024-02-21 Statistik

Protest mot WiFi i Finlands skolor och dagvård

473 Skapad: 2015-03-08 Statistik

Rädda Junghans-parken - säilyttäkää Junghansin puisto!

287 Skapad: 2018-01-16 Statistik

Själö hotat!

293 Skapad: 2017-02-04 Statistik

Upprop mot nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten, från Sveriges genusforskarförbund

33317 Skapad: 2018-12-14 Statistik

Låt Sjundeå vara Sjundeå, Siuntio olkoon Siuntio

281 Skapad: 2010-10-12 Statistik

Vitapolis det bästa

270 Skapad: 2021-01-03 Statistik

TV4: vänligen ta avstånd från Alexander Bard!

37016 Skapad: 2018-01-04 Statistik

Bevara Kyrkoby skola

256 Skapad: 2016-11-28 Statistik

RÄDDA NORRHAVET och dess ovärderliga unika naturvärden!

897 Skapad: 2024-04-07 Statistik

Stoppa Sveriges påskrift av avtal med FN 11/12

23077 Skapad: 2018-10-20 Statistik

Skrota ELV-förslaget / Stop the ELV proposal

13760 Skapad: 2023-10-27 Statistik

Jakobstads skateboardhall / Pietarsaaren skeittihalli

240 Skapad: 2017-03-21 Statistik

Nykarlebystödet

234 Skapad: 2007-02-08 Statistik