Rädda Tvålfabriken! / Pelasta Saippuatehdas!

RÄDDA GAMLA TVÅLFABRIKEN PÅ BRÄNDÖ/VASA! 

Rädda tvålfabriken på Brändö från att rivas och stöd att den restaureras och används till ateljéer, klubbar och andra verksamheter i stället! Redan nu huserar ett flertal konstnärer i tvålfabriken samt företag och klubbar. Har Vasa stad en plan för vart dessa ska ta vägen då Tvålfabriken rivs ned? 
Vill Brändö- och Vasaborna verkligen ha ett 12-våningshus på tomten + parkeringsgrotta + ökad trafik?? Vill Brändö- och Vasaborna verkligen att trafiken ökas till Smulterö och att till och med en ny bro byggs som kommer att förstöra lugnet och atmosfären i Brändö sund? 

Tvålfabriken har ett stort historiskt värde och behöver bevaras. Fabriken har haft stor betydelse för arbetskraften i Vasa på 1800- och 1900-talet och har dessutom verkat på internationellt plan. Den nuvarande byggnaden var exceptionell i sin design då den byggdes 1928 och det finns fortfarande interiör bevarat inne i fabriken som förtjänar att bevaras och uppmärksammas för sitt historiska och kulturella värde.

Fabriken förtjänar att få leva kvar och ståta på Brändö i natursköna omgivningar och ge kreativa personer en plats i Vasa att utöva sin konst, klubb- och egenföretagarverksamhet på. Vasa behöver inte denna plats till nya byggnader och fler bilar. Däremot behövs ett kreativt konstnärscentrum och att man stöder en fortsatt kulturell utveckling och produktivitet i staden. 

 

PELASTA PALOSAAREN/VAASAN VANHA SAIPPUATEHDAS!

Auta pelastamaan Palosaaren saippuatehdasta purkamisesta ja tue sen kunnostautumista muuhun toimintaan, kuten taidestudioille ja kerhoille! Nytkin saippuatehtaan taloa käyttävät useat taiteilijat, yritykset ja kerhot. Onko Vaasan kaupungilla suunnitelma heille, joiden täytyy muuttaa pois, kun saippuatehdas puretaan?

Haluavatko vaasalaiset ja palosaarilaiset todella että 12-kerroksinen talo rakennetaan tontille + pysäköintiluola + että liikenne lisääntyy?? Haluavatko vaasalaiset ja palosaarilaiset todella että liikenne kasvaa Mansikkasaarella ja että sinne rakennetaan uusi silta, joka pilaa rauhallisen ilmapiirin Palosaaren salmella?

Saippuatehtaalla on suuri historiallinen arvo jonka vuoksi se on säilytettävä. Tehtaalla on ollut suuri merkitys Vaasan työvoiman kannalta 1800- ja 1900-luvuilla ja se on myös toiminut kansainvälisesti. Nykyinen rakennus oli arkkitehtuurisesti poikkeuksellinen kun se valmistui vuonna 1928 ja sen sisätilat on monissa kohdin säilytetty alkuperäistilassa. Alkuperäiset yksityiskohdat ansaitsevat kunnoioitusta ja ne on säilytettävä niiden historialliseen ja kulttuuriseen arvoon nojaten.

Tehdas ansaitsee paikkansa Palosaaren loistavassa luonnonympäristössä. Se antaa luoville ihmisille paikan Vaasassa jossa he voivat harjoitella taidetta, kerhotoimintaa ja yritystoimintaa. Vaasa ei tarvitse tätä tilaa uusille rakennuksille ja enemmälle liikenteelle. Sen sijaan Vaasaan tarvitaan luova taidekeskus ja että kaupungissa tuetaan jatkuvaa kulttuurin kehitystä ja tuotettavuutta.