Bevara Terjärv akutavdelnings verksamhet

Alla vi som är anställda på Terjärv Akutavdelning är rädda för att den 4 månader långa sommarstängningen som nu planeras förblir permanent
och att vi i framtiden blir utan vårdplatser och arbetsplatser och godkänner därför 
inte stadens planer. 

Vi hoppas att även Ni kommuninvånare i framtiden vill bli garanterad service på Ert eget modersmål och även garanterad vård i Er egen hemkommunoch kunna känna Er trygga.

Gör din röst hörd och var med och försök påverka så att förslaget läggs ner! 

Listorna inlämnas 28.03.2016 till Social och Hälsovårdsnämndens svenska sektion i Karleby stad som på sitt möte behandlar förslaget om en planeradstängning av Terjärv Akutavdelning.


Jeanette Lindgren    Kontakta namninsamlingens skapare