Ambulansen i Nedervetil

MERA BEREDSKAPSTID FÖR AMBULANSEN STATIONERAD I NEDERVETIL !


Inom ambulansverksamheten och första vården är det stora förändringar på kommande.

Politikerna har gjort upp en ”palvelutaso päätös” hösten 2012 där det är klargjort att sjukvårdsdistriktet (Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt) börjar ta hand om, och äga, verksamheten fr.o.m. 1.1.2014. Detta medföljer att ambulansen i Nedervetil lämnar vid brandstationen, men beredskapen minskar till 12 h varje dag. nattetid kommer således ambulansen från endera Karleby eller Vetil.

Troligtvis kommer det att visa sig nästa år att ambulansantalet på MÖCS området är för litet (speciellt nattetid) och därför skall vi försöka påverka så att ambulansen stationerad i Nedervetil, skulle få mera beredskapstid (24 h/dygn) för att snabbare få första vården till våra kommuninvånare. Likaså är det viktigt att personalen i ambulanserna skulle vara tvåspråkig för att trygga en god vård på båda språken.

Vi undertecknade, vill påverka att Ambulansen stationerad i Nedervetil kan ge god och snabb vård, genom att kräva mera beredskapstid (24 h/dygn) samt att för våra kommuninnevånare säkra en god tvåspråkig service!


LISÄÄ VARALLAOLO-AIKAA ALAVETELIIN SIJOITETULLE AMBULANSSILLE !


Ambulanssitoiminnan ja ensihoidon piirissä on tulossa suuria muutoksia.

Syksyllä 2012 poliitikot tekivät palvelutaso päätöksen jossa on selvitetty että sairaanhoitopiiri (Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) omistaa ja ottaa hoitaakseen ambulanssitoiminnan 1.1.2014 alkaen.  Tämän seurauksena on että Alaveteliin sijoitettava ambulanssi jää paloasemalle, mutta varallaolo-aika jää 12 tuntiin päivittäin, öisin ambulanssi tulee joko Kokkolasta tai Vetelistä.

Luultavasti käy niin että ambulanssien määrä KPKS:n alueella jää liian pieneksi (erityisesti öisin). Jotta kuntamme asukkaat saisivat nopeampaa hoitoa haluamme vaikuttaa siihen että, Alaveteliin sijoitetulle ambulanssille saataisiin lisää varallaolo-aikaa (24 t/vrk). Erittäin tärkeää on myös että ambulanssin henkilökunta on kaksikielistä ja täten voivansa varmistaa hyvän hoidon ja palvelun molemmilla kielillä.

Me allekirjoittaneet haluamme vaikuttaa Alaveteliin sijoitetun ambulanssin hyvään ja nopeaan hoidon, vaatimalla lisää varallaolo-aikaa (24 t/vrk) sekä kuntamme asukkaille kaksikielisen hoidon ja palvelun!

Förstahjälpgruppen    Kontakta namninsamlingens skapare