Bevara Våno skola

Pargas stad planerar en skolreform där hela skolsystemet synas. En arbetsgrupp har skrivit en rapport där de utrett 3 alternativ för hur periferibarnens undervisning i klasserna 1 - 6 skall ordnas. Alternativ 2 och 3 betyder en stängning av Våno skola. 

Våno skola är en 3-lärar byskola belägen på en idealisk naturskön plats bredvid havet. Skolan har en stor gård med varierande möjligheter till aktiviteter, både under lektionerna och rasterna. Närheten till naturen och havet gör det möjligt att utnyttja dessa under lektionstid, t.ex. simma på gymnastiken. I den närbelägna skogen finns en naturstig som ger ypperliga möjligheter till att studera naturen.  

Det planerades och budgeterades en renovering av Våno skola till sommaren 2014, då det uppdagades att skolan hade fuktskador i badrumsdelen. Sedan hösten 2013 har det gjorts regelbunda luftprov av inneluften i skolan och våren 2014 började förberedelserna inför renoveringen genom att källaren tömdes på gamla bräden och annat "skrot". Några dagar efter tömningen gjordes nya luftprov och de proven var alldeles för höga och skolan stängdes omedelbart. Skolans inneytor putsades upp och de senaste proven visade att skolan igen är duglig att användas, men fuktskadorna måste förstås renoveras som planerat. Våno skolas elever är för tillfället inhysta i en barack på Skräbböle skolas gård. 

Skolans upptagningsområde sträcker sig mellan Stormälo (Airisto), Stortervolandet och ut i skärgården (till bl.a. Sorpo och Heisala). Det här innebär långa resor för många av barnen och användningen av olika transportmedel dagligen. Vi är emot att dessa barns resor ytterligare skall förlängas, vilket en stängning av Våno skola skulle innebära. 

Trenden visar att de tomter och hus som säljs inom Våno skolas upptagningsområde säljs till småbarnsfamiljer. Många av de nyinflyttade familjerna anser att närheten till en byskola har varit en avgörande faktor vid köpet. Den här trenden vill vi att skall fortsätta, så BEVARA VÅR BYSKOLA för en levande landsbygds skull, men framförallt för, BARNENS SKULL!


Synnöve Andersson    Kontakta namninsamlingens skapare