Vi vill att kommunerna är med i förverkligandet av Gymnastikarena Åland!

Gymnastics Åland har sedan 2014 jobbat för att skapa ändamålsenliga lokaler för vår verksamhet. Dagens situation är inte hållbar. Redskapen får inte plats, miljön är inte trygg och utvecklingen hämmas. 

Vi är Ålands största förening. Vi har topp, bredd och en inkluderande verksamhet. Vi har potential och drivkraft att växa. 

Vi som förening kommer att ta ett lån på över miljonen. Denna satsning gör vi för att barn, ungdomar, vuxna och äldre ska kunna utöva gymnastik och fysisk aktivitet på den nivå som passar just dem. 

Ålands landskapsregering tror på oss genom att bevilja investeringsstöd. 

Nu behöver vi få kommunerna med oss att hitta en lösning som gynnar de enskilda kommunernas invånare, men även Åland i stort.

Utan kommunernas bidrag blir den enskilda medlemmen lidande med högre avgifter och dit vill vi inte komma. 


Gymnastics Åland    Kontakta namninsamlingens skapare