Pumptrack Banan intill Skogsvallen!

Vi undertecknade, önskar att Nykarleby Stad ska ge området vid Telemasten, väster om Skogsvallen till förfogande för Nykarleby BMX & MTB förenings pumptrackbana istället för "avstjälpningsplatsen/roskisbacken".

Platsen är viktig för att pumptrackbanan ska bli så optimal som möjligt med tanke på säkerhet, trafikanpassning och lättillgänglighet för användarna. Området på kartan är ypperlig med tanke på dessa faktorer: existerande bilväg; rum för parkerade bilar; delvist redan belyst cykelled med direkt infart till området; skola och idrottsgård nära samt ett koncentrerat antal invånare i denna stadsdel samtidigt som området utvecklats till ett all aktivitetscenter för staden. 

På området finns i dagsläget ingenting och banan skulle göra omgivningen mer tilldragande. Banan stör inte skidåkning eller andra motionsformer och ger ett attraktionshöjande komplement till nejden.kartabild21.jpg

Roskisbacken är opasslig på grund av tungtrafikerad industriområde intill samt avsaknad av trygg cykelled ända fram. Terrängen är inte passlig för ändamålet. Utöver det skapar kombinationen av häst och cyklister möjligtvis farosituationer. Där finns inte WC, omklädningsmöjligheter eller första hjälp nära till hands. Sportområdet i Nykarleby (Skogsvallen/ Stjärnhallen)har färdig infrastruktur för denna banas användare.

En pumptrackbana är en typ av cykelbana där man med hjälp av en pumpande upp och ner rörelse driver cykeln framåt istället för att trampa. Pumptracken är en perfekt bana för att öva balans, lära sig färdigheter och förbättra sitt självförtroende på cykeln. Pumptracken skapar en gemensam samlingsplats genom att överbygga generationsklyftor mellan föräldrar, barn och ungdomar och är en bra, nästan gratis sysselsättning!

swedishtrack1.jpeg

 

 


Nykarleby BMX & MTB rf    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Nykarleby BMX & MTB rf kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...