Rädda Kvarnuddens sommarläger

Hjälp oss rädda lägerverksamheten på Kvarnudden!

Sommarkoloniverksamheten på Kvarnuddens lägergård i Pernå ordnades i över 70 år, men sommaren 2013 hölls det sista lägret på Kvana. Många har själv deltagit i sommarlägren eller känner någon som gjort det. För många har det blivit en tradition att tillbringa en del av sommaren på Kvana och de allra flesta har bara positiva minnen från somrarna ute på ”landet”. Många skulle gärna se att barn i huvudstadsregionen fortfarande skulle få ha möjligheten att åka ut till ”landet” och komma bort från storstan om bara för en vecka på sommaren. Varför är vi nu tvungna att försöka få stöd för att rädda verksamheten på Kvarnudden?

Kvarnudden ägdes tidigare av Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförening (HFLL), som överförde sin egendom till Svenska folkskolans vänner (SFV) år 2003. Vid överföringen grundades Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförenings fond, som förvaltas av SFV. I stadgarna för den nya HFLL-fonden anges att den för vidare de uppgifter som föreningen haft sedan tillblivelsen (1887), dvs. att verka för folkskolans och folkbildningens utveckling och höjande samt att bereda sommarkolonivistelse för svaga och fattiga barn.
I stadgarna anges explicit att syftet är att ordna sommarkoloniverksamhet på Kvarnudden i Pernå minst till och med sommaren 2006. Om förutsättningar och behov föreligger fortsätter verksamheten på Kvarnudden även efter år 2006. Helsingfors stad subventionerade lägren för att hålla lägeravgiften så låg som möjligt och så fanns det dessutom syskonrabatter och möjligheter till reducerad avgift.

Efter sommaren 2013 beslöt SFV för att sälja Kvarnudden för att styra pengarna till sina kärnområden, som att dela ut stipendier och bidrag istället för att ordna barnläger (vilket var ursprungliga tanken med donationen av lägergården och grundandet av HFLL-fonden, som SFV alltså förvaltar). SFV har flyttat sommarlägren till Solvalla och helt och hållet tagit bort friplatserna/reducerade lägeravgifterna, vilket direkt påverkar mindre bemedlade familjers möjlighet att skicka sina barn till sommarlägren. Solvalla är ett idrottsinstitut, vilket leder till att lägrens karaktär delvis ändras. Tidigare har barnen fått njuta av somrar ute på ”bondvischan” med tillgång till skog och havsstrand, som en motvikt till vardagen i storstaden. Viktigt att notera är också att deltagarantalet fallit drastiskt efter att lägerverksamheten flyttades till Solvalla (från 160 barn på Kvarnudden till endast 69 barn på Solvalla sommaren 2014). Har stödet SFV får för lägerverksamheten justerats? 

Du kan läsa mera om vad som skett i Hufvudstadsbladet 21.12.2014 och Läraren 8.9.2011. 

Vi vill så gärna bevara Kvarnudden som en lägergård för de kommande generationerna. Hjälp oss göra det genom att skriva under adressen och sprida ordet vidare. Tillsammans kan vi förhoppningsvis få SFV att inse sitt misstag och säkerställa Kvarnuddens framtid som läger- och kursgård!

Vi bakom adressen är privatpersoner som är missnöjda med SFV:s beslut att sälja en lägergård de fått i donation, vars mening varit att på ett bättre sätt ordna lägerverksamhet för bl.a. barn från mindre bemedlade familjer. Vi är f.d. Kvanabarn och Kvanaledare som vill att framtidens grundskoleelever får uppleva samma glädje som vi fått vara med om på Kvarnudden.


Vi som vill rädda Kvarnudden    Kontakta namninsamlingens skapare