Bevara svenska församlingshemmet i Borgå

Den 24.8 beslöt gemensamma kyrkorådet i Borgå att i sitt förslag till fastighetsstrategi föreslå att Borgå svenska domkyrkoförsamlings församlingshem på Runebergsgatan 24 ska säljas och att de anställda och verksamheten ska flyttas till Porvoon suomalainen seurakuntas församlingshem på Lundagatan 5.

Vi motsätter oss att församlingshemmet (Runebergsgatan 24) säljs och anser att domkyrkoförsamlingen med 13 000 medlemmar måste ha egna enhetliga och ändamålsenliga, identitetsskapande och identitetsstödjande utrymmen där all den verksamhet som byggts upp under åren kan fortgå. Sådana utrymmen finns inte på Lundagatan 5. Att tränga in två församlingars verksamhet där hotar att rasera verksamheten. Vi önskar att gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige beaktar båda församlingarnas behov och önskemål.

-----------

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 24.8. esittää, että kiinteistöstrategiaan sisältyy ehdotus Borgå svenska domkyrkoförsamlingin seurakuntakodin (Runeberginkatu 24) myynnistä ja työntekijöiden, sekä toiminnan siirtämisestä Porvoon suomalaisen seurakunnan seurakuntakotiin Lundinkatu 5:een.

Me vastustamme Ruotsalaisen seurakuntakodin myymistä ja katsomme, että Tuomiokirkkoseurakunnan 13000 jäsenellä pitää olla yhtenäiset ja tarkoituksenmukaiset, identiteettiä luovat ja sitä tukevat tilat, joissa vuosien varrella syntynyt toiminta voi jatkua. Sellaisia tiloja ei löydy Lundinkatu 5:stä. Kahden seurakunnan sinne ahtaminen olisi uhka toiminnalle. Me toivomme, että yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto päätöksenteossaan huomioivat molempien seurakuntien tarpeet ja toiveet.


Anna Henning-Lindblom    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook