Förbättra inomhusluften i Oxhamns skola, Jakobstad

Upprop riktat till staden Jakobstad: stadsdirektör, dagvårds- och utbildningsverket, bildningsnämnden samt social- och hälsovårdsverket.

Frågan om Oxhamns skolas inneluft har inför skolstarten 2017 åter en gång lyfts fram i Österbottens tidning: “Dålig luft i överfulla klassrum” (10.8.2017) och “Mögelskolan ett evighetsproblem” (12.8.2017). De här inslagen fick styrelsen i Hem&skolaföreningen Triolen att reagera.

Det är anmärkningsvärt att 20 % (10 av 50) lärare inte klarar av att vistas i byggnaden. Symptomen består av “täppt näsa, huvudvärk, rinnande ögon och rodnader i ansiktet” (10.8.2017).

I egenskap av föräldrar till barn i Oxhamns skola reagerar vi starkt på att över 600 barn till och från tillbringar sina skoldagar i samma usla förhållanden. Det handlar om barnens framtid. Deras hälsa och livskvalitet får inte riskeras.

En rundringning till berörda tjänstemän i staden Jakobstad visar att en luftgranskning gjorts under hösten 2015. Därefter genomfördes åtgärdsförslagen enligt konsultens rekommendation. Dessvärre kvarstår problemen.

Styrelsen har vidare konsluterat inomhusklimatexpert. Eftersom problemen kvarstår borde man gå vidare till följande undersökningsnivå. Rekommendationen lyder att en mer omfattande undersökning av själva skolbyggnaden borde göras genom att ta hål i konstruktionen och göra nödvändiga provanalyser. Resultaten leder eventuellt till en ny åtgärdsplan för Oxhamns skola.

Vårt samt de undertecknades krav är, att genast utföra en fullständig undersökning av byggnadskonstruktionen vid Oxhamns skola i Jakobstad. De aktuella arbetsförhållandena för såväl elever som lärare bör ifrågasättas och undersökas tills problemen upphör.

Den digitala namninsamlingen pågår till lördagen 30.9 kl. 23.59. Papperslistor finns för underskrift vid stadsbiblioteket i Jakobstad, hostel Jugend i receptionen samt på K-supermarket Jeppis. Dessa finns till förfogande samma datum fram till stängning. 

Styrelsen för Hem&skolaföreningen Triolen r.f.

Annette Kronholm-Cederberg, ordf.
Erik Smedlund, viceordf.
Jan Höglund, styrelsemedl.
Linda Manns, styrelsemedl.
Anette Sandlin, styrelsemedl.
Malin Höglund-Snellman, lärarrepr.
Ulrica Jansson-Lithén, lärarrepr.


TRIOLEN, Hem&skolaföreningen i Oxhamns skola, Jakobstad    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook