kronobystödet

Namn kom in 470 !!
Tack till alla som har stött ärendet!
Speciellt tack till Linda Karlström & Heidi Forsström.

Adressen har lämnats in till Kommungården med namnlistor och utredningar,
mottagare Inger Hägg. Ärendet går till social- och hälsonämnden för behandling.

Minna Storbacka & Niina-Maria HolmNimiä kerääntyi 470 !!
Kiitos kaikille Kruunupyyntukea kannattaneille!
Erityiskiitos Linda Karlströmille & Heidi Forsströmille.

Adressi on jätetty Kunnatalolle 9.10.2006, nimilistoineen ja selvityksineen, vastaanottajana Inger Hägg. Asia menee kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn.Minna Storbacka & Niina-Maria Holm

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Niina-Maria Holm överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook